Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 04:26 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On corticated hardwood branch on the ground small pure white gilled mushrooms - pleurotoids. The largerst cap was 12mm in diameter. Gills became pinkish with time.
Spores ellipsoid, slightly pigmented under a microscope, smooth, measured
*(6.7) 7.1 - 8.3 (9.8) × (4.3) 4.5 - 5.1 (5.5) µm
Q = (1.4) 1.45 - 1.7 (1.9) ; N = 22
Me = 7.7 × 4.9 µm ; Qe = 1.6

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 11:45 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On bare ground tiny, 2-3mm in diameter, yellow-green cup fungi. I collected and checked 6 cups from 3 different spots and all but one were A. viridis. So, all 3 spots had A. viridis.
Ascospores fusiform, purple at maturity. Most of the specimens had spores with ridges and only one with spots.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 01:03 ΜΜ EST

Περιγραφή

On broken Populus branch, erumpent gilled mushrooms.
Up to 1cm in diameter after rehydration.
Basidiospores hyaline, ellipsoid.
The spore print is white.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianelepage

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 10:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 05:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesliejoan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Pontiac, CA-QC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ejwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 04:14 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Possibly a Cope's Gray Tree Frog, but I'm not sure. I'm thrilled to see on of the Frogs who sings at night this time of year. He or she is about 5 feet above the patio, wedged into a window frame. We heard them singing from inside and went out to investigate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ejwildlife

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 03:59 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Nectaring Salvia 'Hot Lips' in a sunny, street-side garden

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesliejoan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Pontiac, CA-QC, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

on a very old Betulina papyrifera stump

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ejwildlife

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 12:08 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This Red-shouldered Hawk splashed and preened in the pond like it was a birdbath. He or she stood on one wall for a few minutes, then got in and splashed around, got out on the other side, got back in and splashed, then went back to the first side. The featured photo shows the feathers suddenly held close, creating a slimmer appearance than just a moment before. The fifth and sixth photos show the nictitating membrane (third eyelid).

After this extravagant bath, the Hawk perched in a nearby dogwood and then a pine tree, scanning the pond area and surrounding woods for at least 45 minutes. I've never seen such a large bird in the pond.

Ετικέτες