Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eel_program

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Περιγραφή

Eachus Pineland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 10:06 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangeldiaz

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 10:57 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 09:52 ΠΜ EDT

Περιγραφή

I believe this species is associated with a seed predator of Croton linearis.

Seed predation rates (seeds are hollowed out but the exterior remains, and a small hole always marks the exit point of the insect) can be very high.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 09:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottsuth

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 10:44 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature_is_awesome

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 09:35 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzysenna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 03:56 ΜΜ EDT

Περιγραφή

These were eating flowers of Angadenia berteroi in Larry and Penny Thompson Park in June 2010 - also their nymphs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 10:04 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 05:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esonvk

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2016 10:57 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylannt

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 07:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buggybuddy

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 09:41 ΠΜ EDT

Τόπος

Miami, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 12:32 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Seen on a field trip to Osteen Hammock led by Lydia Cuni for the Dade Chapter of the Florida Native Plant Society. It was a great group of participants and we had a great time learning about pine rockland and hammock plants thanks to Lydia! For more info about field trips like this, keep an eye on the Dade Chapter's calendar here: https://dade.fnpschapters.org/events/

Their events are almost always free and open to the public although joining is a great way to support this awesome organization :-)

All observations we posted from this area today:
https://www.inaturalist.org/observations?nelat=25.40723688179574&nelng=-80.62274759420741&on=2022-04-16&order=asc&order_by=observed_on&place_id=any&swlat=25.38591445714166&swlng=-80.64577882982174

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 09:30 ΠΜ EDT

Τόπος

West End, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Seen during a field trip organized by the Dade Chapter of the Florida Native Plant Society, led by Lydia Cuni at Nixon Smiley Pineland Preserve. This pineland burned about 3 months prior so there were lots of fire-dependent plant species around to appreciate!

All iNat observations from the field trip today:
https://www.inaturalist.org/observations?captive=any&on=2022-08-13&order=asc&order_by=observed_on&place_id=any&project_id=142571

I recently created a project to collect observations taken during the Dade Chapter field trips.
Here is a link to the project (Florida Native Plant Society- Dade Chapter Field Trips) https://www.inaturalist.org/projects/florida-native-plant-society-dade-chapter-field-trips

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexsalcedo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 06:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 11:14 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Spotted by @jessicaking3

Seen in a restricted area I was lucky enough to access while on a field trip with the Florida Native Plant Society led by Dr. Frank Ridgely. It was a great field trip!

Consider joining the Dade Chapter or your local chapter if you live in Florida!
http://dade.fnpschapters.org/

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buggybuddy

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 10:29 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 10:29 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Seen at County Line Scrub Preserve during a field trip held by the Dade Chapter of the Florida Native Plant Society (FNPS) led by Steve Woodmansee. Very nice seeing @kuchipatchis after 3+ years! Cool plants and bugs here... would love to come back and explore the interior of the preserve. As Steve mentioned, this site is due for a burn :-)

My observations from this area today: https://www.inaturalist.org/observations?nelat=25.975807393301793&nelng=-80.17025624333104&on=2022-05-15&order=asc&order_by=observed_on&place_id=any&swlat=25.965197415867504&swlng=-80.2156177621909&user_id=joemdo

Field trip details: https://teamup.com/event/show/id/9AhdQ5JCQz5xS3FxKSU4PqP23Djpca

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damonmoore

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2018 04:38 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 09:51 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyanabanana

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

The only reason this tiny parcel was saved from development...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2020 04:35 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hpcora

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 06:13 ΜΜ EDT

Τόπος

Key West (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis479

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020 03:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dvollmar

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 10:22 ΠΜ EDT

Περιγραφή

I think this is a first FL record

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylannt

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2019 07:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

syrza

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 10:07 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 04:17 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Not sure about ID but looks like a good match. I saw one near what looks like a Crotalaria species as well last year (also in a pineland). https://www.inaturalist.org/observations/13281253
The only bugguide images of one are also on a yellow legume/crotalaria: https://bugguide.net/node/view/42319

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eel_program

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 10:06 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2017 02:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature_is_awesome

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 11:20 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 05:33 ΜΜ EDT

Περιγραφή

A struggle to get photos of this quick mover

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 11:54 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 12:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrankinjackson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 01:04 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Caterpillar and egg on Guaiacum sanctum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 09:31 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 11:19 ΠΜ EST

Περιγραφή

Seen on the Florida Native Plant Society's January 2021 field trip to Crandon Park led by Steve Woodmansee. Lots of fun learning about some coastal strand plants! Learn more about the Dade Chapter of this great organization here:
https://dade.fnpschapters.org/events/

My other observations from today:
https://www.inaturalist.org/observations?nelat=25.734280568375432&nelng=-80.10807845102967&on=2021-01-10&order=asc&order_by=observed_on&place_id=any&swlat=25.713016278332447&swlng=-80.18974635111512&user_id=joemdo

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 10:43 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Seen on a field trip organized by the Dade Chapter of the Florida Native Plant Society, led by Steve W at Camp Owaissa Bauer.
Check out future field trips here: https://dade.fnpschapters.org/events/

All of my iNat observations from this area today: https://www.inaturalist.org/observations?nelat=25.528184988923922&nelng=-80.44817147439285&on=2021-09-25&place_id=any&subview=map&swlat=25.5175349584292&swlng=-80.48900542443558&user_id=joemdo&verifiable=any

Did some birding before the field trip with Noah and Steve as well. Here's the main eBird checklist: https://ebird.org/checklist/S95156329

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michellemsmith

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 09:47 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 11:25 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Seen at Ned Glenn Nature Preserve on a field trip led by Jimmy Lange. Thanks Jimmy for showing us around this awesome pineland! There was a prescribed burn here around 6-7 months ago. My other observations from today are here: https://www.inaturalist.org/observations?nelat=25.798090491370132&nelng=-78.85593238746584&on=2021-03-27&order_by=observed_on&place_id=any&subview=grid&swlat=25.116121353128282&swlng=-81.46930519020022&user_id=joemdo

This was part of a really cool set of field trips organized by the Dade Chapter of the Florida Native Plant Society as part of Native Plant Field Day. More info here: https://dade.fnpschapters.org/data/uploads/documents/npd2021registration.pdf

Very much worth joining the FNPS to be a part of all of these fun activities and learn more about all of the unique habitats and plants throughout South Florida. Here's the link to the Dade Chapter's page if you want to learn more:
https://dade.fnpschapters.org/

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 10:59 ΠΜ EDT

Τόπος

West End, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Seen during a field trip organized by the Dade Chapter of the Florida Native Plant Society, led by Lydia Cuni at Nixon Smiley Pineland Preserve. This pineland burned about 3 months prior so there were lots of fire-dependent plant species around to appreciate!

All iNat observations from the field trip today:
https://www.inaturalist.org/observations?captive=any&on=2022-08-13&order=asc&order_by=observed_on&place_id=any&project_id=142571

I recently created a project to collect observations taken during the Dade Chapter field trips.
Here is a link to the project (Florida Native Plant Society- Dade Chapter Field Trips) https://www.inaturalist.org/projects/florida-native-plant-society-dade-chapter-field-trips

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottsuth

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 09:30 ΜΜ EDT

Τόπος

Homestead, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 09:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 10:24 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bharding81

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 12:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 08:55 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmenferreiro

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2018 06:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 10:38 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laylahm

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 09:24 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gloriaco1

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 06:32 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I don’t like the answer. I want to know what type of swallowtail is the one in my picture

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakevila

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 03:31 ΜΜ EDT

Τόπος

Sunset, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markhollysalvato

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 05:06 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Caribbean form

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buggybuddy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2021 04:40 ΜΜ EST

Τόπος

Miramar, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markhollysalvato

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2008 12:36 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Everglades National Park - Flamingo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 03:37 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Met Dennis Olle (president of Miami Blue Chapter of NABA) and Lydia Cuni (Fairchild Botanist) here at the Coral Gables Experimental Pollinator Site to document insects. A patch at the site has not been mowed since June 2020 (about 22 months) and has good amounts of pollinator activity.

This is a project organized by the Miami Blue Chapter of NABA and the City of Coral Gables. More info about this site:
http://miamiblue.org/conservation2/coral-gables-experimental-pollinator-site/

All observations on iNaturalist within this area: https://www.inaturalist.org/observations?place_id=163383

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 03:51 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Eating gumbo limbo

Met Dennis Olle (president of Miami Blue Chapter of NABA) and Lydia Cuni (Fairchild Botanist) here at the Coral Gables Experimental Pollinator Site to document insects. A patch at the site has not been mowed since June 2020 (about 22 months) and has good amounts of pollinator activity.

This is a project organized by the Miami Blue Chapter of NABA and the City of Coral Gables. More info about this site:
http://miamiblue.org/conservation2/coral-gables-experimental-pollinator-site/

All observations on iNaturalist within this area: https://www.inaturalist.org/observations?place_id=163383

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottsuth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 05:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afranck

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 11:05 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Most likely from dispersed seed, not planted; rockland hammock edge

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgee022

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 01:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bharding81

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 09:43 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdallman

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2018 08:56 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pat_tiller

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 01:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022 12:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eel_program

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 10:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylannt

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 06:01 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlesavenengo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 09:10 ΠΜ EST

Τόπος

Miramar, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buggybuddy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 05:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karia018

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2020 05:58 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Some shade cover. 28C

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenhodges

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2005 11:38 ΠΜ PDT

Τόπος

Kendall, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steph10

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 12:18 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biancazevallos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

this was the very first one we all pass by as a class

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2015 06:24 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Very sticky flower buds and tepals.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevewoodmansee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 11:57 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Observed in one of the shade house at plant nursery. Originally identified by Joe MDO and confirmed by Barbara W.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)

Παρατηρητής

tiffany_moore

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 03:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afranck

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlesavenengo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 10:02 ΠΜ EDT

Τόπος

Miramar, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dvollmar

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 02:27 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dvollmar

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 01:09 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eel_program

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 01:23 ΜΜ EDT

Περιγραφή

County line scrub

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kleynerman_annie

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2019 09:40 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 06:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isacoolsnake

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 06:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 09:48 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 09:40 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 05:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylannt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2020 01:18 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deltoid_spurge

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 11:24 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Unidentified insect observed on poison wood leaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michiko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2014 09:14 ΜΜ EDT

Περιγραφή

observed laying eggs

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lydiamc

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 08:53 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linaceae

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2009 08:00 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linaceae

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2011 12:46 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linaceae

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2009 07:28 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 05:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On Smilax havanensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 06:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 01:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afranck

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 12:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 09:51 ΠΜ EDT