Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 02:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smwhite

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2024 07:16 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mangoverde

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 03:21 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smwhite

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 11:40 ΠΜ EDT

Περιγραφή

I had to wait a while for it to get sunny enough for them to fly, but it was worth the wait!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimlem

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 09:47 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Hamler

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smwhite

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 07:12 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mangoverde

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2012 11:24 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Being eaten by this Comet Darner: https://www.inaturalist.org/observations/170150895

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mangoverde

Ημερομηνία

Ιούνιος 2007

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mangoverde

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laureldoc

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023

Περιγραφή

Teneral female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhochadel

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 03:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimsmith

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 10:54 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricknirschl

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgilbert

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Photos courtesy of Bryce Mathiott, with permission.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joncefus

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 02:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhochadel

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgilbert

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

on my pant leg. in flight. on a tree trunk.

Ετικέτες

np

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgilbert

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

teneral female

Ετικέτες

TWW

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimlem

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Hocking Co

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhochadel

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 12:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smwhite

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 01:22 ΜΜ EST

Περιγραφή

Date and location are correct. March 6th at Grant Park, Ohio. At least 3 different individuals, including another male harassing this pair. About 71 degrees, partly cloudy but with bursts of sunshine. Strong winds from the south these last 2 days.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smwhite

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 03:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smwhite

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 02:09 ΜΜ EDT

Περιγραφή

The first Checkered White I have seen since 2012! I have @lundbergj to thank for this. I was experimenting with my new camera I bought from him. Not much was flying today due to cold/ breezy weather, so I figured I would practice flight shots on Cabbage Whites. I looked at this one through the viewfinder and I just about dropped my nice new camera! A Checkered White! I never would have noticed it if I wasn't practicing flight shots. It didn't look any different from the Cabbage Whites at a distance.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimlem

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 03:22 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Great Miami River, Quincy

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smwhite

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 10:28 ΠΜ EDT

Περιγραφή

I got to see this Dragonhunter take down a Monarch right in front of me. Not the clubtail I was looking for, but I'll take it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mangoverde

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 10:41 ΠΜ EDT

Περιγραφή

This dragonfly was hovering over the intersection of a sandy run that had formed along a forest trail and a seep that crossed the trail as it went downslope towards a small river.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 12:27 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dtibbetts

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 08:11 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Duckweed Firetail found by Dennis Meyers on 7/14/21 at Cincinnati Nature Center. Photo by Dennis Meyers

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smwhite

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 04:09 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Female. The first Swift Setwing I have seen at Spring Lakes since 2017! I saw a single male each year in 2016 and 2017. Then, I didn’t see any at this location from 2018-2020, although I searched very hard. So I assumed the population had died out (or the two I saw were migrants.) I was very glad to see this female today. She was ovipositing (repeatedly dipping abdomen in water), and then perched in the grass for a few moments. I only had time for a few photos before she flew off. I couldn’t find her again or find another one. But since it was a female laying eggs, there is hope for the future!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricknirschl

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smwhite

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 02:53 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Germantown MetroPark. First time I have found Metalmarks at Germantown. I always had a hunch they would be here, since the habitat reminds me of Cox Arboretum. 6/27/2021.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimlem

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Champaign Co

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 02:31 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimlem

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Logan Co

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 02:26 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 11:09 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 12:14 ΜΜ HST

Περιγραφή

seen with Jim Lundberg

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2020 11:35 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2020 12:36 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomarbour

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 03:09 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 01:46 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 12:18 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 12:32 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 11:04 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 10:17 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 12:24 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 10:09 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2019 11:37 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 10:06 ΠΜ HST

Περιγραφή

On Queen Anne's lace

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 10:48 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020 10:03 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 11:17 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 11:54 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 12:45 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 10:26 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 11:16 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2020 11:45 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2020 09:39 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2020 01:18 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2020 01:47 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 02:18 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2020 12:48 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2019 02:07 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 03:01 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 12:33 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billiken

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019