Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcos_silveira

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2020 02:20 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 08:57 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2021 09:55 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 09:52 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 08:56 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thalissontorres

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 08:28 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Orses itea

Παρατηρητής

leticia-baccarin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 06:43 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Orses itea

Παρατηρητής

kbraitamaral

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 10:26 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Orses itea

Παρατηρητής

zamoner_maristela

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 01:58 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Orses itea

Παρατηρητής

ackruger

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 11:27 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Orses itea

Παρατηρητής

miguelmagro

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 09:47 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Orses itea

Παρατηρητής

kleber15

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 08:41 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elendil_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 02:38 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersonwarkentin

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 01:23 ΜΜ -03

Περιγραφή

ATENÇÃO:
CONFIGURAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DE FOTOGRAFIAS E OBSERVAÇÕES NO INATURALIST: No license (all rights reserved).

Os dados são de acesso aberto, e é recomendável que qualquer uso deles seja previamente autorizado pelo autor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_warren

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2016 08:35 ΜΜ EST

Περιγραφή

Macho

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 09:24 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicktoria_ubatuba

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 07:57 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nereston-nelinho-camargo

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 01:59 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericosonntag

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 01:35 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaudettelaura

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 06:53 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

filhomanfredini

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018 02:02 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_b

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 09:38 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 11:34 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smiley_beaver

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 04:34 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmangas

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 11:17 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaspersail

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 03:07 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateus3

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 03:19 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmelo_lopez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2011

Περιγραφή

A toxic caterpillar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_h

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 11:54 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monroyfotografo

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 11:41 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raulecarmona

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2018 01:51 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerritt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 08:52 ΠΜ EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grswick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 11:49 ΠΜ EST

Τόπος

Colon, PA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

perksimages

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2011 08:05 ΠΜ CST

Περιγραφή

This Eurybia species differs from the previous one in having two white dots near the leading edge of each forewing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dali4

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 11:49 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quentinvdm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2023 02:41 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xxtbirdseeker

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 01:12 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fsmodel

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2012

Τόπος

weixi to lijiang (Google, OSM)

Περιγραφή

How many Aporia spp do you see?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fsmodel

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2012

Τόπος

weixi to lijiang (Google, OSM)

Περιγραφή

How many Aporia spp do you see?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fsmodel

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2012

Τόπος

weixi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belgianbirding

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2014 03:49 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dudaduclos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Rio de Janeiro, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belgianbirding

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2014 07:11 ΜΜ CEST

Περιγραφή

In foreground (with Enantia lina)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 09:42 ΠΜ HST

Περιγραφή

Adelpha iphiclus ephesa, Nica flavilla, Diaethria candrena longfieldae e Diaethria clymena janeira

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 10:07 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnuo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 09:11 ΠΜ -05

Τόπος

Tena, EC-NA, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 08:47 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbraitamaral

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 11:00 ΠΜ -03

Τόπος

Balsa Nova, PR, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zamoner_maristela

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 12:57 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthurmgomes

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 03:33 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cauaum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 09:16 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2020 10:01 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 01:47 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshualincoln

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2018 04:15 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshualincoln

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2018 09:21 ΜΜ -05

Τόπος

E20, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yubabirder

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 08:39 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiane_tica

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Alagoas, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taipingling

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 08:30 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

attila21

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 12:08 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 11:48 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a42147

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 12:30 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 10:38 ΜΜ -04

Περιγραφή

20 mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caja-manga

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2022 09:30 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 10:11 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 10:57 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 04:00 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 01:40 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 02:01 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 02:01 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 09:28 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 05:56 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 09:51 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelthomasm

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 10:25 ΠΜ +0545

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

projetomantis

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 10:06 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 07:39 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 10:00 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 02:05 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 05:35 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 10:53 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 05:40 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 03:43 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belgianbirding

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2017 03:21 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 09:40 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skiacz

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 03:48 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 06:28 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:44 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 09:29 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 01:31 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 12:30 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 09:48 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2021 08:05 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 12:06 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 11:50 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 07:54 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 07:13 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 10:08 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoferreira

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 04:42 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 07:08 ΜΜ -04

Περιγραφή

Licking a tapir´s eye.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 11:33 ΜΜ -04