Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 10:37 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 06:33 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninawenoli

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 06:46 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 07:30 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 09:43 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 12:59 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fsmodel

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2012

Τόπος

weixi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 08:40 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

filhomanfredini

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2018 09:33 AM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019

Περιγραφή

secondary terra firme forest.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 11:06 AM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 11:33 AM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 09:53 AM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2008 06:15 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Lento ludo

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2006 07:44 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2021 09:41 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 01:20 PM -04

Περιγραφή

gr. gelanor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 01:35 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belgianbirding

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2016 02:19 PM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2021 10:21 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 09:20 AM -03

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2006 10:10 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2011 12:03 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 02:08 PM -03

Περιγραφή

The blue dot is actually on the upper side of the wing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 08:16 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 09:24 PM -04

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inclandj

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 09:07 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 02:41 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 10:33 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 10:14 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 01:51 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 07:00 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 04:51 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 09:36 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 08:49 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2015 12:08 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2011 08:45 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2013 08:48 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2015 09:13 PM MDT

Περιγραφή

Cristalino Jungle Lodge
WINGS Private Tour to Mato Grosso

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2011 10:40 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2012 07:30 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2020 10:59 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 02:41 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 02:51 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2006 09:12 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 07:01 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 10:32 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belgianbirding

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2013 04:17 PM CEST

Περιγραφή

And friends!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 10:12 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 08:30 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 01:30 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2018 11:23 AM MST

Περιγραφή

Oleria aegle egra

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2020 11:09 AM -04

Περιγραφή

O. antaxis?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belgianbirding

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2013 12:03 PM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belgianbirding

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2011 05:02 PM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2020 09:20 AM -03

Περιγραφή

A. thoasa?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 02:06 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 09:28 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 10:00 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020 12:27 PM -03

Περιγραφή

S. salius?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2021 07:52 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2015 11:22 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wagnernogueira

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2021 10:51 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belgianbirding

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2010 07:59 PM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2021 11:14 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 09:34 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreimoth

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 09:46 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2006 08:15 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2011 08:58 AM MDT

Περιγραφή

Broad-banded Skipper

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2011 12:05 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2011 03:23 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2020 12:32 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 02:12 PM -04

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 01:55 PM -04

Περιγραφή

N. pares?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 08:05 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2020 09:42 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2021 09:22 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2020 10:36 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morten

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2013 11:15 AM CET

Περιγραφή

Paulogramma pyracmon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 04:02 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2021 05:36 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 09:37 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 04:44 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 10:24 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

driley

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2009 03:54 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

driley

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2009 10:09 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021 09:29 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2021 09:10 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 09:25 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belgianbirding

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2014 05:05 PM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2021 08:39 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2021 07:51 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2021 07:34 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2021 07:42 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 08:38 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 04:36 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 10:21 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2020 07:14 PM -03

Περιγραφή

A. apastus?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2020 02:58 PM -03