Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakes26

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 11:53 ΠΜ CST

Τόπος

Deer Park, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carinalochner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:06 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakes26

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 11:55 ΠΜ CST

Τόπος

Deer Park, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icipe_biosystematics_unit-r_copeland

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2018 01:01 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icipe_biosystematics_unit-r_copeland

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2018 01:06 ΠΜ EAT
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 11:48 ΠΜ SAST

Περιγραφή

In a stem gall on Aristia junciformis

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

quiltdyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Halifax, CA-NS, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Gall in the stem of Rudbeckia hirta.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onotole

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 02:04 ΜΜ +07

Περιγραφή

Larva in nut-like shell inside Leonurus quinquelobatus stem

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 11:25 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Stem borer of Silphium albiflorum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 09:54 ΠΜ CDT

Περιγραφή

On Silphium albiflorum seed head

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozarkpoppy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 05:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

gall on Hawthorn. there may be two different types of galls-one on stem and one at base of thorns. bottom pasture fm

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

dbarber

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 08:58 ΠΜ EST

Περιγραφή

Stem gall on hawthorn

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gusbarksdale

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 03:55 ΜΜ CDT

Τόπος

Norman, OK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Observation for stem gall wasp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gusbarksdale

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 03:55 ΜΜ CDT

Τόπος

Norman, OK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donaldasutherland

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 01:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 11:34 ΠΜ EST

Περιγραφή

Wekiwa Springs State Park

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapienshane

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 11:33 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gravelghost

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 10:36 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judvw23

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 11:48 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Huron shoreline. Seeds black and shiny. Some pods look to have been infected and formed gall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tammym4748

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2019 09:19 ΠΜ HST

Περιγραφή

Undescribed gall

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmashelton

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 02:04 ΜΜ PDT

Περιγραφή

There are patches of fading Microseris douglasii at Pulgas that could be checked for Microseris galls.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zdufran

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 09:03 ΠΜ CDT

Περιγραφή

This observation is for the galls in the stem. I’ve collected a couple of these so I can see what emerges.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023 06:56 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Malaise trap, blue oak woodland

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

naturephotographer

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samwilhelm

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charbos

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022 09:39 ΠΜ MDT

Περιγραφή

I thought this was dried seeds but I broke one open and there’s just a hole inside. Wasp galls.

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 09:40 ΠΜ EST

Περιγραφή

Stem gall on Lapsana communis

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 09:40 ΠΜ EST

Περιγραφή

Stem gall on Lapsana communis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracysfeldman

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023

Περιγραφή

on Starry Rosinweed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabiwolfe

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

RCRP: Silphium Prairie.

Found on seed head of Silphium albiflorum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracysfeldman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023

Περιγραφή

on Starry Rosinweed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakes26

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 11:25 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mushymushylove

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpetty

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 11:16 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmpalmer

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2017 01:17 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlasc

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 10:35 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Lawther Prairie, Deer Park, TX

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakes26

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 11:25 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dirtnkids

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 12:08 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louisnastasi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 09:50 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Silphium integrifolium x trifoliatum hybrid

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haczech

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 01:18 ΜΜ CDT
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

chiuluan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 10:56 ΠΜ CST

Περιγραφή

黃鵪菜上的蟲癭
Galls on Youngia japonica, Asteraceae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracysfeldman

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023

Περιγραφή

galls on Silphium compositum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gillydilly

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Gall on Silphium

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calconey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 06:14 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Nabalus sp @louisnatasi you need these?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awblair

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 08:50 ΠΜ CDT

Περιγραφή

These were all past flowering. Another example of the tall form of entire-leaved Silphium with ~dense leaves all the way up the stem that are found in riparian/floodplain habitats in the Hill Country. In the past, I had called these S. asteriscus though I honestly have no idea now. They are quite distinct from the upland forms I've seen in the Hill Country (S. gracile?) and those growing in sandier soils on the coastal plain (S. radula?).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracysfeldman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023

Περιγραφή

on Silphium asteriscus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 12:41 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On Lactuca floridana

Probably Diptera but maybe Hymenoptera?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 04:15 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riainnature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 11:13 ΠΜ ADT

Περιγραφή

duplicated for host species ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Silphum.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejones

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 08:36 ΠΜ MST

Περιγραφή

Gallformers description of Unknown b-sarothroides-ball-gall sounds like it could be this one. Host Baccharis sarothroides. Last photo of an old gall on the same host plant.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbmcc09

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 11:05 ΠΜ ADT

Περιγραφή

Gall at base of stem of Nabalus. See observation by @drbobclamguy of the same gall:
https://inaturalist.ca/observations/180917523
Thanks @jollygoodyellow for the connections and interest.
@louisnastasi

Observation of the host plant: https://inaturalist.ca/observations/180268657

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trevorzook

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

What's going on here? Potential hybrid of S. laciniatum and S. perfoliatum, or just strange S. perfoliatum? Very deeply cleft leaves that are not connate. Lower cauline leaves only slightly clasping with long petioles. The stems are square at the base and round more than 18" above the ground, and pubescent where square only. The one stem with lower leaves alternate instead of opposite has a round stem throughout. The underside of the midvein is pubescent. The second to last picture is me holding a flower of nearby S. perfoliatum (left) and S. laciniatum (right) against this plant's flower (top), showing the larger size.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phoebemj

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

S. laciniatum and S. perfoliatum hybrid or just weird S. perfoliatum? Further notes in @trevorzook 's description.

Last photo with three flowers in the hand compare nearby S. perfoliatum (bottom right) with S. laciniatum (top right) and the plant in question (left)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpasch

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 03:53 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jollygoodyellow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 02:14 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpasch

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 03:53 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharonforsyth

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Same individual plant recorded here, possibly var. latifolium
https://www.inaturalist.org/observations/177023979

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 04:37 ΜΜ EDT

Τόπος

Groton, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajtrently

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 03:40 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Alternate leaves; basal leaves rounded/cuneate- not cordate; ray flowers showing 11 on photo but likely one missing; other similar Silphiums have opposite or whorled leaves. S. Radula is west of the Mississippi River

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drbobclamguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 11:05 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charles161

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 11:34 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Cryptic gall on potentilla gracilis var flabelliformis

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

cgmayers

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 02:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmashelton

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 12:52 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found another area with hundreds of galls- maybe more! On Lindley’s Silverpuffs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonnytoste

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 07:53 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

jeffdc

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 03:14 ΜΜ EDT

Περιγραφή

whatever emerged from this Rubus allegheniensis flower

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mamma_raz

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 12:06 ΜΜ CDT

Περιγραφή

This gall had the whole flower drooping to the ground and weighed about as much as a walnut. The mosquitoes were terrible so I didn’t linger and hope to return for another look soon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okietenn93

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 12:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calconey

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 02:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Lactuca floridana collected

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillybyrd

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantxplorer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Extensive population consisting of thousands of stems across multiple acres. Plants do not have well developed cauline leaves. However, many basal leaves do not have an pinnatifid structure.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 05:50 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecildomyiidae

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 06:42 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tdhudgins

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 08:54 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rednat

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 08:42 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnschneider

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 08:13 ΜΜ CDT

Τόπος

Exploration green (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gagesutton1

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmashelton

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 12:17 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Galls I saw in early June this year, on Lindley’s Silverpuffs, all dried out. I couldn’t get out here until now @louisnastasi, but I collected a few.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cholmesphoto

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Observed exploring the side of a long dead Black Locust (Robinia pseudoacacia) tree. Approx. 4mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

athena_wildweeds

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 10:53 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russjones

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 07:55 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Both compass plant and prairie dock grow nearby so maybe a hybrid between the two?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charles161

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 11:01 ΠΜ PDT

Περιγραφή

On Drymocallis glandulosa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023

Περιγραφή

On runners of Fragaria vesca

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 02:28 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Tentative ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonpni

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 08:19 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathanschnurr

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Rosinweed (Silphium compositum)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2018 01:32 ΜΜ PST

Περιγραφή

On Hazardia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2018 01:46 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2018 09:44 ΠΜ PDT

Περιγραφή

rabbitbrush

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2018 09:44 ΠΜ PDT

Περιγραφή

rabbitbrush

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krisskinou

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 12:27 ΜΜ PDT

Περιγραφή

on Microseris paludosa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 10:44 ΠΜ PDT

Περιγραφή

on Beaked Hawksbeard

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 11:54 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Stem gall supposedly on lindley silverpuffs (Uropappus lindleyi)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arochaportugal

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 10:56 ΠΜ WEST

Περιγραφή

foto: isabel Cunha Soares

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 09:42 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egmurrell

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 03:22 ΜΜ -05

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

egmurrell

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 05:27 ΜΜ -05

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dragonfyre

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 11:59 ΠΜ EEST

Τόπος

Thessalia, Greece (Google, OSM)