Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 11:02 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviles

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 06:00 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 10:52 PM UTC

Τόπος

Quininde, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holgersanchez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 05:40 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanmartins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 01:35 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivi-ecu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 01:52 AM EST

Τόπος

Río Mindo (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lolavioleta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 04:24 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 10:36 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 11:12 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sciencetoconserve

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019

Τόπος

Tena, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

cof

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lolavioleta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 07:20 AM -05

Τόπος

Tena, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 12:55 PM -05

Τόπος

Quijos, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardo_calderon1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 04:27 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dacgarmando

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2018 02:16 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ropro

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2016 08:29 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

monar_fungi

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 09:57 PM UTC

Τόπος

Dureno, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josesoe_saenz

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 04:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviles

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 09:05 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ropro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2014 11:21 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javierarias29

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 01:33 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresurvina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 03:31 PM -05

Τόπος

Tena, EC-NA, EC (Google, OSM)

Περιγραφή

Muerto en la vía E45 troncal Amazónica (Arosemena Tola)