Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wc0235

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 02:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcods

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2013 12:56 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewhart266

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 12:42 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ishteva

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2019 03:50 ΜΜ MST

Περιγραφή

Mating pair.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moderatzai

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 10:23 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 09:30 ΜΜ CDT

Τόπος

Dallas, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

What a wonderful evening at Trinity River Audubon Center with fellow naturalists! We documented quite a few nocturnal critters that came to our blacklights. :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jebat

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 08:42 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firouzierfan

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οχιά (Vipera ammodytes)

Παρατηρητής

mikael6619

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 11:46 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 07:00 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκόφερ Του Botta (Thomomys bottae)

Παρατηρητής

steven52

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 01:48 ΜΜ MST

Περιγραφή

iNaturalist first two automated suggestions are 1) Botta's and 2) domestic Guinea Pig. Hybrid?? 😵‍💫🫠

I've seen pocket gophers before but they were always gray/brown matching their surroundings. The contrasting colors on this one seem likely to attract predators.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκόφερ Του Botta (Thomomys bottae)

Παρατηρητής

bscher

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 05:04 ΜΜ MST

Περιγραφή

Not sure if Botta's (iNaturalist choice) or Southern (my guess based on very dark wide back stripe and dark patch behind the ear) - but very much open to other's suggestions.

American Museum Southwestern Research Station

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 02:43 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zzoeacosta

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 10:06 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfanova

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 03:03 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marypcarney

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 07:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

lucila2006

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 11:22 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrmoreira

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:21 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayleyrocco

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 01:49 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I had never seen one of these before! It leaps quickly like a flea. Very beautiful.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juldan_ville1

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 05:32 ΠΜ PST

Περιγραφή

Found this cute moth at our office.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frederikl

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2008 02:12 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripley_k

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankashwood

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 01:15 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvaladares

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2017 06:20 ΠΜ GMT

Τόπος

Caué, ST-ST, ST (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abigaildt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2020 11:42 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillepm03

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 06:27 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύουρα (Ανθυποτάξη Brachyura)

Παρατηρητής

diego_peraza

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 01:40 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjorn0275

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 12:44 ΠΜ +11

Περιγραφή

species id requested please

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushbandit

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 01:26 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhinolin

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 10:32 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brynn1708

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 04:16 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

suzieloohoo

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 04:56 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Appeared to be a sub-adult

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbiribou

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 10:47 ΠΜ WAT

Τόπος

Kérou, Bénin (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riverredgum

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in burrows in the dirt. Often with others. Quite hard feeling with one claw larger than the other.
Been looking for ID for years!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luzcalderon

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

La Paz, BO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 03:22 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Saw dead on greenway path; the underside (2nd and 3rd photos) helps identify the periodical cicada species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrubio7

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2019 10:12 ΜΜ -03

Περιγραφή

Sobre flor de Oenothera.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlarrivee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 10:54 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mzplatypus

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 04:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 10:12 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickbedard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 03:47 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Looks like the hind wing of A.polyphemus? Does this specie reach Belize?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francoislibert

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 02:45 ΜΜ WITA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elendil_c

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 06:16 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabethis

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Bolívar, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jean-louisberthoud

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2017

Τόπος

Sofia, MG-MA, MG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agenttiger

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2012 09:18 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 09:33 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dalempijevic1

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 09:31 ΜΜ GMT

Τόπος

Margibi, LR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

easmeds

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 10:19 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

underwaterpat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 06:05 ΜΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Ribbon worm eating a bay goby

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2018 10:50 ΠΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynnharper

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 12:45 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangeldiaz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dj_maple

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2022 09:21 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titusvdberg

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 05:16 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pav_johnsson

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 12:37 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diverdawny

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 03:09 ΜΜ GMT

Τόπος

Aylesford (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickolee97

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Cundinamarca, CO (Google, OSM)

Περιγραφή

Está en la reserva de Santuario Chiquito

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiltedcreetcha

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 11:50 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendong

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 02:50 ΜΜ SAST

Περιγραφή

The specimen seems to have been taking a bite out of a species of wasp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marekstefunko

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2017 07:20 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπρίνγκμποκ (Antidorcas marsupialis)

Παρατηρητής

nikborrow

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2016 12:11 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chalon9

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 10:34 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williampaulwhite17

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 11:13 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόγατα Της Άμμου (Felis margarita)

Παρατηρητής

boyahia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 07:47 ΜΜ +03

Τόπος

Al Jahrah, KW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boyahia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 06:03 ΜΜ +03

Τόπος

Al Kuwayt, KW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boyahia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 05:43 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomasgmm

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 02:01 ΜΜ -05

Περιγραφή

Individuo juvenil, aproximadamente 16cm de nariz a cola. Hermoso!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hakkahamushi

Ημερομηνία

Μάρτιος 2014

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerbarbz

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 10:47 ΠΜ -05

Τόπος

14830, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αδηφάγος (Gulo gulo)

Παρατηρητής

dhasemann

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 08:21 ΠΜ PDT

Περιγραφή

What an incredible encounter! I was just past Panorama Point, searching for White-tailed Ptarmigan when I turned around and saw it running up the snow towards me. It stopped and stared at me for a minute, before bouncing up the snow and continuing up the ridge following before going up and over the ridge and out of view. I got some great photos and took a few videos as well. Quite a surreal experience.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 10:30 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodswazi

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 07:57 ΜΜ SAST

Τόπος

Lubombo, SZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antshrike1

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 01:13 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeeggy30

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 07:33 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Exif_JPEG_420

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adurbano

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 08:54 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camga24

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 04:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 12:21 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pkm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 09:09 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bengazeau

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 09:16 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydrophilus

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Vietnam (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

remipjgpattyn

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Welcome to iNat CO Cal Kings 😎
45 inches

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trutang

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2022 01:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juniormirandaromero

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 10:15 ΜΜ -05

Τόπος

Talara, PE-PI, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremygoss

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 09:03 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

thesantogrial

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josce

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2020 05:17 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmmv80

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 07:25 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yoss96

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2024 10:29 ΠΜ -05

Τόπος

Tena, Napo, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuqc

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 11:21 ΜΜ CST

Περιγραφή

Armases ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvand

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 11:24 ΜΜ +0330

Τόπος

Hormozgān, IR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lachlancopeland

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2015 04:28 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josesgh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 03:26 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acerad

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 06:01 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

A Queensland Fruit Fly resting on the stalk of a banana in a kitchen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandopaludo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 09:42 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gnormand

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 06:33 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

molfoto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Diana, MG-AS, MG (Google, OSM)

Περιγραφή

Ring tail mongoose, but name is misleading as it's not a mongoose at all

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 11:38 ΠΜ EST