Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

absentfish

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 08:54 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalya_beshko

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2010 10:41 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nk2305

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 09:37 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beerolha

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 11:28 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 11:11 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 10:06 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomokot

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 1997 02:30 ΠΜ MSD

Περιγραφή

det.S.Kazantsev

та самая хрень,которая с наступлением сумерек спускается с холмов, вылетает из леса и летает над пляжами и светится.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 10:17 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νεογωβιός Μελανόστομος (Neogobius melanostomus)

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 06:31 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 12:49 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

svstrizh

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 01:08 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dionys

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 02:23 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Queen ant?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yulyac

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 02:20 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramazan_murtazaliev

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 02:22 ΜΜ +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreybragin

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 12:07 ΜΜ +03

Περιγραφή

In a puddle in a clearing in a mixed forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)

Παρατηρητής

kuznetsova_tatiana

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 01:11 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kowalenkokostyan

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019 08:25 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanya-copepoda

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2013 04:30 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomokot

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2016 08:28 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2006 03:45 ΜΜ MSD

Περιγραφή

Нашла в пейзажных архивах за 2006 г)))
Озеро Святое Тумботинское:
"Вдоль всех берегов в небольшом количестве произрастает водный папоротник Сальвиния плавающая". http://www.turizmvnn.ru/cont/show/38682

Salvinia natans (Красная книга Нижегородской области)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2020 03:54 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist18871

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019 07:33 ΜΜ +03

Περιγραφή

Щитень