Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ranger_karina

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2019 07:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tzaddi

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 08:01 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexbinck

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 03:44 PM PST

Περιγραφή

Growing in close proximity to both Q. lobata and Q. douglasii, this young tree seems very intermediate between the two species. It may be interesting to see how it grows assuming it survives. It is too young to have acorns currently.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arod75

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shane116

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mannrs

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 01:07 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 03:26 PM PST

Περιγραφή

Treebeard

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

browntrekker

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 10:58 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturecandids

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 10:10 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilredhen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 12:21 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lithostrotionella

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 02:44 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobus2

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyruegg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 11:47 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjs041

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 12:31 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twr61

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2017 11:22 AM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twr61

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2017 03:25 PM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2012 01:32 PM PDT

Περιγραφή

Boggs Mountain, before it burned.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2013 12:30 PM PDT

Περιγραφή

No closeup shot unfortunately

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greasewoood

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2019 04:44 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrmorris

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2018 03:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexfern

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 02:20 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexfern

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 02:15 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexfern

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 03:09 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexfern

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 02:56 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexfern

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 03:23 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivienneo

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 12:52 PM PDT

Τόπος

Felton, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Henry Cowell

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 07:38 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ankemsc

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 12:06 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abr

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 02:12 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abr

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 01:02 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jillianzimmerman

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 01:42 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cvalentino19

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 01:28 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doucette121

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2013 07:08 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callmebrown

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 12:38 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norikonbu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 01:17 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fpacifica

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2021 03:52 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexfern

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 12:58 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexfern

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 01:00 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinaceae

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 12:05 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinaceae

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 12:48 PM HST

Περιγραφή

Worlds biggest Port Orford Cedar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrickhoffman

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018 02:46 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erik-jules

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 02:32 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnreiss

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 04:26 PM PDT

Τόπος

Hoopa, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

witchinthewoods

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2018 08:42 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna0854

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 07:25 AM EST

Τόπος

Kitty Hawk, NC, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

proteamedicine

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

665

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjs041

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 02:25 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k8ers

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 04:14 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diskos

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2011 10:33 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerraiche

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 10:46 AM PST

Περιγραφή

Fall color variants and a few off-season flowers. The most common fall leaf color is a golden yellow. Fall leaf color is a genetic character that is consistent every year.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margeryoldfield

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2019 08:47 PM HST

Περιγραφή

On the banks of Starkweather Lake adjacent to the Reds Meadow shuttle route (part of the Mammoth Lakes Trail System).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flower_prof

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 11:33 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdlady100

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2021 01:09 PM UTC

Περιγραφή

Salal Creek and smell wonderful

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmcnear

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Stump sprout in CZU burn zone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph1992

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2021 10:50 AM MDT

Τόπος

Occidental (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophiapruden

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 01:31 PM PDT

Τόπος

Sebastopol, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thecarlsonzoo

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyrasanderson

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 06:55 PM PDT

Περιγραφή

Chaparral habitat, fragrant flowers, approximately 3m tall and wide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexbinck

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 04:26 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eralverson

Ημερομηνία

Μάιος 12, 1980 12:00 AM PDT

Περιγραφή

Vouchered at https://www.pnwherbaria.org/images/jpeg.php?Image=WTU-V-030989.jpg.

Note that the pinnae are somewhat more deeply divided than is typical for this hybrid because the frond is so large.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mendorose

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 07:10 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidself

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019 09:15 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidself

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019 10:53 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendanswift

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Περιγραφή

The azaleas of Vine Hill are special - according to Calflora there are three subspecies all there together, apparently the only such place in California. They all bloom at different times and I have seen at least a few blooms almost year round. I have not personally keyed them out to subspecies level - one of these days.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyw_rose

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 11:56 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ama75

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2017 12:35 PM EDT

Περιγραφή

Lieu historique national des Forges du Saint-Maurice

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ama75

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2018 12:35 PM EDT

Περιγραφή

Lieu historique national des Forges du Saint-Maurice

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ama75

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2014 12:21 PM EDT

Τόπος

Québec, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

Sainte-Marie-de-Blandford

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ama75

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2016 12:21 PM EDT

Περιγραφή

RN de Pointe-Yamachiche

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howard_erbe99

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 02:10 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydney95521

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 03:02 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howard_erbe99

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 04:12 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valhikes

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 05:27 PM PDT

Περιγραφή

About half a dozen flowers in the field of bushes so far.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kin8man

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 11:28 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annacaro24

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 01:39 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ndbejar

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 12:35 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceanothus

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 07:04 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceanothus

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 07:04 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tzaddi

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 05:50 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersonpacific

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marksg

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 09:03 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wyattd

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019 06:20 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larry-heronema

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 04:18 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2016 10:47 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mendocinocoastbotanicalgardens

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 11:07 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kendall_eldredge

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 10:24 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gardenxoe

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 11:18 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynnhmb

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 02:36 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steph_mo

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drustranger

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 09:57 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 06:44 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

korrinbishop

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 01:57 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marktancig

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torreya_trekker

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

4 plants observed, at the tail-end of the flower phenophase.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 10:37 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earth_tide

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 12:32 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

direbecca

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 11:57 AM PDT