Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drew_meyer

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 04:08 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drew_meyer

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 03:52 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drew_meyer

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 07:38 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmccarron

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 11:26 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melody_yiu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drew_meyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 05:19 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)

Παρατηρητής

wild-by-nature-db

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2018 09:01 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marivillasol

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 01:39 PM PDT

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_hickey

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 12:11 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_hickey

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 01:22 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_hickey

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 01:59 PM PDT

Περιγραφή

along a creek

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_hickey

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 07:23 PM PDT

Περιγραφή

Growing upright and prostrate, not sure if they are the same oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_hickey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 02:22 PM PDT

Περιγραφή

In mixed forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_hickey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 01:26 PM PST

Περιγραφή

In Pinus sabiniana forest on serpentine soil

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_hickey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 02:02 PM PST

Περιγραφή

On serpentine soil between conifer forest and meadow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spiranthes

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2013 02:46 PM PDT

Περιγραφή

Cow Mountain Recreational Area. Glen Eden trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2018 04:14 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2014 03:51 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrmorris

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 12:30 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankyj

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willstuart2001

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

After an unsuccessful day of searching for this species in several sandhills streamheads, I found a near-perfect specimen growing roadside on my drive back home.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybirder

Ημερομηνία

Αύγουστος 2009

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danny323

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tesspem

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 11:43 AM EDT

Τόπος

Fort A.P. Hill (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keirmorse

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 10:39 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gemnance

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 01:19 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possiblybuddha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 01:44 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

wowokayyes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 03:34 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

ekoberle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 01:35 PM PST

Περιγραφή

Potential Q. berberidifolia x engelmannii hybrid?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

acanthidops

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 10:56 AM MST

Τόπος

Virden, NM, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possiblybuddha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 04:05 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew833

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 05:42 PM PDT

Τόπος

Willits, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reedcham

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 12:05 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyannasb

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 05:06 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alnusdryad

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelbykau

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 12:52 PM PST

Τόπος

Lakeside, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zajaariee

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 03:12 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizbirds

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 09:38 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clairefruechting

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 06:46 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brewbooks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2017 02:58 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenniferkalt

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 02:10 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ventanaphile

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2019 01:47 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

certified_dendrophile

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 05:01 PM PDT

Περιγραφή

Bloom on both sides of the needles, needles sparsely spaced on branchlets

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

certified_dendrophile

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 01:29 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

certified_dendrophile

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 02:01 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

certified_dendrophile

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 10:55 AM PDT

Τόπος

Molalla, OR, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Small grove amongst Douglas-fir, noble fir and western hemlock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerraiche

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 12:04 PM PST

Περιγραφή

Covering many acres on serpentine, sometimes very dwarfed on harshest areas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffbisbee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2013

Περιγραφή

Note: First year cones are brown compared to Cupressus revealiana that has blue glaucous 1st year cones.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calochortus

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanomeria

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2016 12:32 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunflowerguy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2002

Περιγραφή

Joe Callizo, noted Sonoma county botanist, in second photo. Near Guenoc winery, Butts Canyon Rd. USDA collection # 2356. Seed in Nat. Plant Germplasm collection - Ames, IA. Dr. Gerald Seiler, USDA-Research Botanist in first photo, identified plant Sorry no closeup of flower.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yarrow_kat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 01:52 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Ιούνιος 2007

Περιγραφή

Somewhere along Hwy 32 in Butte county

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2007 07:42 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffbisbee

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2009 10:43 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffbisbee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2009 07:30 PM PDT

Περιγραφή

Many argue that these are Abies magnifica var. shastensis in this area. Somewhat intermediate between the two.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffbisbee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2015 06:07 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffbisbee

Ημερομηνία

Ιούλιος 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffbisbee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinaceae

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 01:46 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azgeo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 03:21 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kemper

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 09:06 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffbisbee

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbno

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 12:38 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redowa

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_elliott

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2015 02:40 PM HST

Περιγραφή

Squaw Camp, Mendocino NF

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_hickey

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 04:24 PM PDT

Περιγραφή

In seep with alders

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lbarlas

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 04:20 PM PDT

Τόπος

Gualala, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbell

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 02:20 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gilbertj

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 12:20 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gilbertj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 09:30 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eralverson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 02:37 PM PDT

Περιγραφή

Showing the classic spire-like shape of Abies bracteata. The sapling along the trail shows browning of the current year's growth, possibly due to drought, but new buds have formed at the base of the dead shoots.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 12:00 PM PST

Περιγραφή

Link to Beaked Twig Gall Wasp (Burnettweldia plumbella) observation: https://www.inaturalist.org/observations/144398849

Muller's Oak (Quercus cornelius-mulleri) A.k.a. Desert Scrub Oak. Native oak that grows up to 3 meters (10 feet) tall. It is a bushy, shrubby, and densely branched with tangled twigs. Leaves are evergreen, leathery and thick, oblong, ovate, or narrowly obovate with margins entire or 4--6-toothed. Leaves are adaxially (upper surface) sparsely puberulent and abaxially (underside) whitish and densely fine-tomentose. Habitat is chaparral and pinyon woodland, generally growing in granitic soils. Muller's oak was segregated from the Quercus dumosa complex in 1981 and was found to warrant species status of its own.

Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=40572

Anza-Borrego Desert Wildflowers https://borregowildflowers.org/?type=search&searchtype=S&family=&name=Quercus%20cornelius-mulleri

Shrubs and Trees of the Southern California Deserts. Jim W. Dole and Betty B. Rose, Foot-loose Press, 1996, pp, 17, 128.

Oak Tree Species I.D. and Ecology: https://oaks.cnr.berkeley.edu/oak-tree-species-id-ecology/

Oaks of California, B. Pavlik, P. Muick, S. Johnson, M. Popper, 1991

Field guide for CA Tree Oaks written, designed, and illustrated by Joshua Zupan and free to download here:
https://joshuazupan.com/portfolio/tree-oaks-of-california-a-field-guide

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)

Παρατηρητής

tularosatabulator

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 07:41 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tularosatabulator

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 06:07 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tularosatabulator

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 09:42 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

packardr90

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2013 08:42 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinaceae

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 03:10 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinaceae

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 02:30 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinaceae

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinaceae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 06:17 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stjohnw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2018 11:31 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drew_meyer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 12:41 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philly96

Ημερομηνία

Ιούνιος 2009

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robmutch

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2012 10:16 AM PDT

Περιγραφή

Vine maple (Acer circinatum), Prairie Creek Redwoods State Park, California, USA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robmutch

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2012 12:52 PM PDT

Περιγραφή

Vine maple (Acer circinatum), Prairie Creek Redwoods State Park, California, USA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silveradojim

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 12:10 PM PDT

Τόπος

Vallejo, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shopkins

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 09:51 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildhopemagazine

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 06:46 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkierstead

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2018 02:12 PM PDT

Περιγραφή

after 2018 Delta wildfire

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 07:22 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexfern

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2021 11:53 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolcz

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 03:45 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quiverquercus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:41 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asabspade

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2020 01:24 PM PST

Περιγραφή

Resprouts in a mowed area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gluesenkamp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2015 12:35 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2019 02:19 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2020 01:32 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2020 11:40 PM PST

Περιγραφή

Type locality for A. glandulosa ssp. erecta.

Panicles consistently erect on this individual.