Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bird_brains

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2019 12:43 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blessedobservations

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 03:24 PM GMT

Περιγραφή

Kingsmill Reservoir

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernardjulien06000

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 12:01 PM HST

Τόπος

Antibes, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturpel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2013 02:41 PM WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σουσουράδες (Γένος Motacilla)

Παρατηρητής

lehikoinenpepe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020

Περιγραφή

Hybrid M.alba x M.cinerea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 02:00 PM EST

Τόπος

Groton, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

A melanistic bird with more dark pigmentation than normal.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordan1043

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 02:28 PM CEST

Περιγραφή

Maybe an Hybridation between 2 species ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larus_minutus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 11:39 PM CET

Περιγραφή

This bird has a jizz reminiscent of a Mallard and is similar sized. Anyway plumage is puzzling. Hybrid? The lake is a known place for occasional exotic species. Any help would be greatly appreciated! Cheers, John

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drmichaelbraun

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2008 01:49 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_luap

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 01:45 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandon_k_percival

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 09:34 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vjaaskel

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 11:29 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdwhisperer

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 08:09 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanmunks

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 08:04 PM EDT

Περιγραφή

in 3 different unopened Asclepias syriaca flowers (the rest of the umbels that these flowers were on opened normally). These are the same larvae that @kemper found on Asclepias here: https://www.inaturalist.org/observations/122508469

I've observed these larvae in the past, but not directly inside of unopened milkweed flowers. For my research I place satin bags over milkweed umbels to ensure I can collect the next day, and these larvae often show up in the bags the next morning, sometimes in large numbers (up to ~50). They also jump. Because of this, I'm doubtful that the unopened flowers they are in are actually galls, especially since the larvae seem to move quite freely in and out of them. See here: https://www.inaturalist.org/observations/84974673

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahshearer

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 12:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neilfoley

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 12:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcefus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2015 11:57 AM EST

Περιγραφή

This bird was deemed to be a hybrid of a Couch's x Western Kingbird. Observed by several Ohio birders, including Kenn Kaufman. A feather was apparently collected and sent to the Cleveland Museum of Natural history for genetic analysis.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

dallonw

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Utah, US (Google, OSM)

Περιγραφή

An orphaned button. Lifeless on the cold, hard ground.

I hope they find their pin.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwegabewl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 07:03 PM UTC

Τόπος

Nehalem (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild-about-texas

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Feeding voraciously on a spicy wing from Pizza Hut...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magicicada

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Obs is for the big guy who got up and dipped.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krechols13

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021 01:50 PM MST

Περιγραφή

Seen on a swan farm alongside Mallards, chickens, domestic Muscovy ducks, and peafowl. Possibly a hybrid between a Wood Duck and something else? I'm pretty baffled.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamaszeke

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2020 05:18 PM +13

Περιγραφή

drake wood duck x Tufted duck hybrid, must be escape

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ursus_arctos

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Περιγραφή

This little guy appears to be a hybrid of Black-throated Green Warbler x Canada Warbler. I've shared these photos and the call recording with many folks and, so far, the balance of opinion is BTGW x CAWA hybrid. Feedback most welcome!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennysusername

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 01:13 PM EDT

Περιγραφή

Presumed hybird Pine x Yellow-throated Warbler. Originally found by Kyle Matera on 09/22/2021 (please see that report here: https://www.inaturalist.org/observations/97373048) Relocated by Kyle and I on 10/06/2021. No vocalizations.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zahnerphoto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 08:46 AM EDT

Περιγραφή

Grasshopper x ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roby

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 01:11 PM CEST

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 11:28 AM CST

Περιγραφή

Is this a mallard or a hybrid with a mallard, I’m so confused

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

codrin_bucur

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 03:03 PM CET

Περιγραφή

Mallard eclipsing (or intersex?!) male #1 on the Rhine in Basel - Jan 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joostnieuwenhuizen

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2021 05:15 PM CET

Τόπος

Alkmaar, Nederland (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joostnieuwenhuizen

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2021 05:14 PM CET

Τόπος

Alkmaar, Nederland (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ursus_arctos

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llourenco92

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2018 04:39 PM GMT

Τόπος

Almada, Portugal (Google, OSM)

Περιγραφή

Most likely a domestic bred hybrid that escaped or released

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_emmerson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 01:18 PM GMT

Τόπος

Prestbury SK10, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

breadtography

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2020 12:42 PM EDT

Τόπος

Weston, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris-g

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 08:44 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billpranty

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 02:11 PM EDT

Περιγραφή

With Valeri Ponzo.

To other iNatters: please do not mark this as "not wild" in the attributes. I admit that the "Tamarac duck pond" is a veritable Noah's Ark of released waterfowl, but they swim -- and in some cases, fly -- around the lake. And many have been present for years.

@raymie has looked into the issue of the validity of "counting" escapees/releases -- which of course is greatly confused -- but it seems that an intentionally released bird is nonetheless countable by iNat standards. Several of these records are resubmissions because the original submission got shot down to "casual" based on a majority of "organism is wild" marked with an X.

Here's the discussion that @raymie found:

https://forum.inaturalist.org/t/escaped-pets-with-no-established-population/6611/29

This is an intriguing duck, seemingly a hybrid between a shelduck and ... a Mallard? I'd appreciate comments on its identity.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 02:27 PM EST

Περιγραφή

Red-crested Pochard x Aythya sp. hybrid

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbmada

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 04:50 PM +03

Περιγραφή

J’ai l’impression que c’est un dendrocygne veuf ou mutant ou croisé

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Σαρσέλα (Spatula discors)

Παρατηρητής

joshuadoby

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020 01:08 PM EDT

Περιγραφή

This white duck was in a flock of Blue-wing Teals

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pam-piombino

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2008 11:27 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liliumtbn

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 07:32 AM EDT

Περιγραφή

Adult individual with dark irises

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teresaleonardo

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 06:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλίδα Του Βορρά (Anas acuta)

Παρατηρητής

bridgetspencer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 02:07 PM PST

Περιγραφή

Intersex

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natureteacher

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 07:33 AM CDT

Περιγραφή

Same melanistic individual as previously posted, better pictures!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roe_brasil

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2014 04:41 PM -03

Περιγραφή

Híbrido entre Chiroxiphia caudata e Antilophia galeata

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

jbourget

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2015 03:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

yelkouan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erichawrylyshyn

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 06:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wsweet321

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018

Περιγραφή

masses cause by histo, as diagnosed

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pointrond

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 05:30 PM EDT

Περιγραφή

Tres forte concentration de pigment jaune chez cet individu. Xantho.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wsweet321

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2020 11:05 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kblaney

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2014 10:52 AM EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magicicada

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geococcyx

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2016 09:16 PM PDT

Περιγραφή

Melanistic Song Sparrow. Singing male, ID'ed as Song Sparrow by song, and similar face pattern (visible in photo though muted due to melanism). The bird was also associating with a standard-issue SOSP, possibly a mate.