Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 07:26 ΜΜ PST

Περιγραφή

I first saw the specimen peeking out from a folded piece of kelp. When I repositioned the kelp it it left the leaf and moved across the petri dish. Approximately 3mm

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warren_cardimona

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 03:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warren_cardimona

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 06:16 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warren_cardimona

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 02:55 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warren_cardimona

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 11:53 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

h2onina

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 10:07 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randomtruth

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 12:53 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinonbistro

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2013

Περιγραφή

On sand/gravel under white pine and white cedar in mixed woods. Cap 3 cm., alternating hairy bands of brown, orange and cream with sunken center, fringed margin, brown flesh.. Pore surface brownish. Stem brown, felted. cap surface black with KOH.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 11:57 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκεπίνια Η Λαχανοειδής (Guepinia helvelloides)

Παρατηρητής

iamsouporhuman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 08:39 ΜΜ PST

Περιγραφή

The color appears wrong from my vehicle headlights. In real life these were a peach/salmon color. Internal hell texture when broken. Didn't notice a distinct smell, but I had been eating peppermint, so 🤣

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colindomnauer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 11:10 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungi4reago

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 02:51 ΜΜ PST

Περιγραφή

growing under coniferous trees, next to a trail, about a foot away from each other. spores looked to be brown.

my first time finding Geastrum!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dietel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 12:18 ΜΜ PST

Περιγραφή

On wet decaying oak branch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2016 01:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 06:37 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Growing on a moth pupae that was in the bark of a hardwood log.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orenda3

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 11:13 ΠΜ PDT

Τόπος

Santa Cruz, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kruzkalke

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 02:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grace_stark

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 12:24 ΜΜ PST

Τόπος

Branscomb, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosmejia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Colombia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dietel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 05:03 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjwatt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 03:15 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_wentworth

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_wentworth

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Location: edge of chaparral along a ridgeline, 1km from the coast

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

hayath_mohammed

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kherlenchimeg

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2009 11:08 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samzanita

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 11:40 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Host Quercus lobata

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

kenk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 06:30 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Appears to be a larval something. Marine specimen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_laxton

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2014

Περιγραφή

These were growing on the underside of an oak log.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:17 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildgifts

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 03:11 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenk

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 06:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenk

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 08:15 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biobabbler

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 12:02 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yerbasanta

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 04:07 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steph_taylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 10:04 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Nevada, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 02:30 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 02:13 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Small whitish cup fungi on decorticated log in a mixed forest.
Apothecia 0.5-1.2mm in diameter, deep cup.
Asci 8-spored.
Ascospores cylindrical, measured
(5.6) 5.64 - 5.9 × 0.6 - 0.7 µm
Q = (8.3) 8.34 - 9.5 ; N = 4
Me = 5.8 × 0.6 µm ; Qe = 8.9

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)

Παρατηρητής

kenk

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 10:39 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Collected from a pond. I suspect a nymph in an aquatic life stage. Approximately 20mm.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayleyeweb

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 04:04 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corbascus

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 04:41 ΜΜ PDT

Τόπος

Santa Cruz, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara1300

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 10:18 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 02:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

dietel

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 01:00 ΜΜ -05

Περιγραφή

Growing on cut wood

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vogelr

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2019 02:49 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vogelr

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 11:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ghostlii

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 02:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slowplants

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 12:47 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2014 12:15 ΜΜ PDT

Τόπος

Carson Pass (Google, OSM)

Περιγραφή

Alpine County, California, US

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

max_benningfield

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 12:13 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grace_stark

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 11:57 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Burn habitat, other burn followers around. Mostly redwood dominated

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινο Σκιουράκι (Neotamias amoenus)

Παρατηρητής

bapeck8

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 01:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilithohlson

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 05:53 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Same one I saw previously... survived the rain!!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dietel

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 11:58 ΠΜ PDT

Περιγραφή

1 cm diameter, growing in wet soil under Bay trees

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanyahh1

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 05:33 ΜΜ PDT

Τόπος

Santa Cruz (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 11:30 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Between Fraggle Rock and Hwy 35

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dietel

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 02:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anyavoznyuk

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 07:46 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Art

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dietel

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 02:28 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Very small, 3mm max, In wet, sandy soil under Bay and Oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhorthos

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 12:43 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dietel

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 05:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

citrina or claroflava?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

truthseqr

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

(Sierra Azul OSP; Limekiln / Priest Rock Loop Trail)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwardrooks

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 06:20 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dietel

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 05:50 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dietel

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 12:18 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On Doug-fir branch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 05:11 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Under Sequoia sempervirens, Notholithocarpus densiflorus, and Pseudotsuga menziesii. Growing above the ground, attached at base. Gasteroid fungus, exterior black and lumpy, reminiscent of a dry dog's nose. Flesh white, interior hollow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earth_tide

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 11:18 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamackay

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 02:21 ΜΜ CST

Τόπος

Juayúa, SV-SO, SV (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yellowblazer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 04:30 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dietel

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 05:44 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Not small, 7cm tall, fragile. Perhaps a larger member of the C. fragilis group? @lilithohlson

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dietel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 08:28 ΜΜ PST

Περιγραφή

On fallen pine cone, disk diam 2mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόουρη Γάτα (Bassariscus astutus)

Παρατηρητής

stappon

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 12:16 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόουρη Γάτα (Bassariscus astutus)

Παρατηρητής

maryannpetulance

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 11:11 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganthigpen

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 04:49 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 05:50 ΜΜ -05

Περιγραφή

Bluish photos in 365 nm ultraviolet light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beewilder

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 01:19 ΜΜ PST

Περιγραφή

Mollisia sp, Sibley Preserve

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betweenthelyons

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 12:50 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betweenthelyons

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 01:49 ΜΜ PST

Περιγραφή

Maybe... Growing on an old stem of some large Apiaceae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dietel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 10:14 ΜΜ PST

Περιγραφή

On fallen, decaying oak branch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dietel

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 05:47 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Underside of bark, dead oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahlloyd

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 08:11 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danixwang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 03:36 ΜΜ PST

Τόπος

Felton, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 04:30 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostcoastmike

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 02:16 ΜΜ PST

Περιγραφή

Maybe R. stuntzii.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostcoastmike

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 03:57 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betweenthelyons

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 01:39 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 01:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmcnear

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 07:10 ΜΜ PDT

Τόπος

Santa Cruz, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in San Vicente Creek in CZU burn zone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmcnear

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in a tide pool

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

companyink

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 09:34 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostcoastmike

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 04:15 ΜΜ PST

Περιγραφή

Strange way weather effected what ever these are.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchgillilan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 02:26 ΜΜ PST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

arheyman01

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 11:40 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arheyman01

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 12:14 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arheyman01

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 03:30 ΜΜ PST

Περιγραφή

Covered in tiny brown mites.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arheyman01

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 02:52 ΜΜ PST

Περιγραφή

Willow wood

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglasmartvent

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 08:38 ΠΜ CST

Τόπος

México (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nestorh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 11:30 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ptorresc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2016 09:35 ΠΜ CST