Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carita

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 03:13 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Ζιφιός (Ziphius cavirostris)

Παρατηρητής

birderryan

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 11:13 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shawnb2

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 06:30 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Male. Will scope when I get a chance

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 02:43 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Maybe?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 03:14 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Photos to come

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 01:15 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 10:07 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbindernagel

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 11:35 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 01:15 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 06:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lee-anner

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 08:15 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Oaxaca, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccareaderlee

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 11:33 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephbrulot

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 02:08 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephbrulot

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 01:17 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephbrulot

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 12:27 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephbrulot

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 01:05 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephbrulot

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 04:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neilmcdaniel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 1981

Περιγραφή

Hemispherical, approx. 10 cm in diam. Collected (Stn. NM 170) and identified by the late Dr. Bill Austin as Phorbas oxeota (=Lissodendoryx (Lissodendoryx) oxeota). The white nudibranch eating the sponge is considered to be Aldisa tara.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 02:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 08:50 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doviende

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 07:35 ΜΜ PDT

Περιγραφή

In General Store sign. Big orb weaver, chocolate brown.
Collected.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbindernagel

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 12:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 03:33 ΜΜ PDT

Περιγραφή

About the size of a pinhead. Collected one and have at home for better shots

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garryfletcher

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2002

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcram

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 12:48 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saraellison

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 04:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saraellison

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 04:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saraellison

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 12:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eullstrom

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 10:37 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovesick

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 01:02 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 04:46 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I sound like a broken record here but again; amazing find by @stephbrulot haha

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackson_chu

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2008 08:48 ΜΜ PDT

Τόπος

Learmonth Bank (Google, OSM)

Περιγραφή

Tully 2008 - DFO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divemaster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2013

Περιγραφή

Pink Tritonia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 05:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neilmcdaniel

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2010 12:20 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Now identified as Zyzzyzus rubusidaeus. A large, red-wine coloured hydroid that grows in clusters up to 10 cm in diameter. Found in habitats with strong tidal currents. Described as a new species by Brinkmann-Voss & Calder in 2013.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neilmcdaniel

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 09:31 ΠΜ PDT

Περιγραφή

This nudibranch appears to be quite particular about its prey and is most often found feeding on the polyps of the large hydroid Zyzzyzus rubusidaeus. This hydroid is found only in strongly current-swept habitats and is most abundant in Weynton Passage, near Port McNeill, BC. The second picture shows several nudibranchs attacking the polyps and a deposit of their eggs near the base of the hydroids.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saraellison

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 10:32 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hunterefs

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 11:31 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spottytowhee

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 07:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 11:17 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavinh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 06:19 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Fins with small spots separate this fish from D. holacanthus. Publishing this range record as a 1st for BC and Canada.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nahuelfarias

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2013

Τόπος

Océano Atlántico (Google, OSM)

Περιγραφή

On the presence of the deep-sea blind lobster Stereomastis suhmi (Decapoda: Polychelidae) in Southwestern Atlantic waters and its circum-Antarctic distribution
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03014223.2015.1013041

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 04:11 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Noble's R. distinctum (syn. R. ambiguum). On conglomerate. Spores hyaline and 3-septate. Spores match Figure 35 exactly. Spores 8 per ascus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jey42

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 06:58 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Insect damage? Something else? On vanilla leaf.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demersal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 12:29 ΜΜ PDT

Περιγραφή

In the apparently slow process of eating a juvenile wolf eel.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmgee

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 09:56 ΠΜ PDT

Περιγραφή

in tiny roadside water "pond'

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leftcoaster

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2021 08:45 ΜΜ PST

Περιγραφή

Night dive at Finn Beach

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 11:49 ΠΜ PDT

Περιγραφή

On Abies grandis needles. Seemingly common.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 11:51 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanegross

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2022 11:48 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Need help with the ID, thank you!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2023 08:32 ΜΜ PST

Περιγραφή

Not sure, I think @rebeccareaderlee go better photos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 11:50 ΠΜ PST

Περιγραφή

Finally found a patch!!!
Abundant on a few large fir root balls.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2021 11:55 ΠΜ PST

Περιγραφή

On seeping vashon drift

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 09:10 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On the Rathtrevor Provincial Park sign

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 01:53 ΜΜ PST

Περιγραφή

@rambryum - what in the world is this??? at a complete loss

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 12:35 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbranfireun

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 01:26 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leftcoaster

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 09:03 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leftcoaster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 10:10 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcram

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 11:24 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 04:27 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 04:39 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Noticed @stephbrulot ‘s recent observations and came to check out the population; super cool to finally see

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 04:40 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Very intrigued to find this on Purple Sanicle, which is not a common species in our parts

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swanpotatoe

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2024 02:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aiva

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 10:22 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leftcoaster

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 09:32 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This one was about 1/4 of an inch max.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parzudak

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 10:58 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 04:18 ΜΜ PDT

Περιγραφή

In maybe 2 feet of water

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 10:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 04:43 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Amazing find by @stephbrulot

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephbrulot

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 04:45 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Wild
@liamragan

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephbrulot

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 04:43 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 05:29 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Best guess on ID, never seen one of these before so open to any and all suggestions. Was associated with eggs on kelp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 05:03 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmgee

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 04:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shawnb2

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 01:07 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Freshwater

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swanpotatoe

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2024 02:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blairdudeck

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 05:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbindernagel

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 10:09 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradford_ramage

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 11:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bctidepoolgirl

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcram

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 09:07 ΜΜ PST

Περιγραφή

It was a little pink, there were others on the same algae that were normal colour. ~5m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neilmcdaniel

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 1991

Περιγραφή

To 2 cm long. Rhinophores orange with whitish tips. No orange pigment on the oral tentacles.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emlim

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 04:19 ΜΜ PDT

Περιγραφή

reddish spots on the tentacles

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valescadg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 11:07 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aiva

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 07:36 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Echinoderm vibes, small tubular orange critter with tubules in rows running length of body.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcram

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 08:59 ΜΜ PST

Περιγραφή

~5m. Chiritoda ossicles tend to cluster and form white dots, where Leptosynapta ossicles tend to be more even distributed throughout the skin.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 09:53 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 12:15 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neilmcdaniel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 1985

Περιγραφή

Stalked jelly found in the shallow subtidal zone attached to red algae. Strongly surge-swept habitat on the exposed coast of British Columbia. Identified by Claudia Mills.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enspring

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 03:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 04:24 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 04:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephbrulot

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 04:38 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephbrulot

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 04:30 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Lifer! Spotted by @liamragan

A better photo here: https://www.inaturalist.org/observations/205040734

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephbrulot

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 03:43 ΜΜ PDT

Περιγραφή

More photos with @liamragan

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 04:27 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Hell yeah!!! Seen with @stephbrulot

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 04:23 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 12:46 ΜΜ PDT

Περιγραφή

@aiva 👁️