Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλεπωσκίουρος (Sciurus niger)

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 12:58 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 05:23 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδοβούτι (Gavia stellata)

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 04:57 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 11:01 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 01:55 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 12:45 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 10:40 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 12:49 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 06:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jglevani

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2024 03:59 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2024 03:18 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 02:32 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2024 09:24 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 11:09 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 02:07 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 12:59 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 09:18 ΠΜ PST

Τόπος

Fremont, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 09:28 ΠΜ PST

Τόπος

Fremont, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 08:50 ΠΜ PST

Τόπος

Fremont, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 09:46 ΠΜ PST

Τόπος

Fremont, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 09:44 ΠΜ PST

Τόπος

Fremont, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 10:13 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 04:54 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 05:20 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 07:40 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 08:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 01:16 ΜΜ PDT

Τόπος

Fremont, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 10:35 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 01:49 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 04:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 06:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 02:52 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 06:06 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 02:04 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 01:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 02:43 ΜΜ PDT

Τόπος

Topanga, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 01:39 ΜΜ PDT

Τόπος

Topanga, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:04 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:59 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:25 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:21 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:05 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:22 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 06:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 05:31 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 05:27 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 05:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 04:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 04:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 04:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 02:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλεπωσκίουρος (Sciurus niger)

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 02:30 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 05:06 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 04:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 01:12 ΜΜ PDT

Τόπος

San Diego, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 02:46 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 06:17 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 10:40 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 10:31 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 12:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 11:37 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 11:20 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 03:16 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 03:11 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 03:10 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 03:02 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 01:56 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 04:45 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 04:37 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 03:51 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 03:46 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 05:51 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 12:16 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 11:25 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 01:19 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 12:41 ΜΜ PDT

Τόπος

Mather, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 03:26 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 11:36 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 04:16 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 08:33 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 04:46 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 03:37 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 02:51 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 02:52 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 10:54 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 01:56 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 01:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 01:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 03:11 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 05:30 ΜΜ MDT