Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chert_hollow

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 10:26 ΠΜ CDT

Περιγραφή

probably Barbula unguiculata

growing on a pile of ground limestone that's been sitting in this location for quite a few years

claw-like point at tip of leaf;
cells at base of leaf relatively uniform (not u-shaped)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chert_hollow

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 04:46 ΜΜ CDT

Περιγραφή

on a hickory, in a location that was high up on the tree before it fell earlier today

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradleynotermann

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 03:12 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Μάρτιος 2008

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I found this wasp near a light on my house. The light was surrounded by araneid orb weavers (probably Araneus). Once the wasp got somewhat stuck, and the spider shot out to nab it, but being rather large and heavy, the wasp fell out of the web in the nick of time. This guy was pretty chunky, maybe 2-3 cm from head to the end of the abdomen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycomarvel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 02:48 ΜΜ CST

Περιγραφή

Battling it out with Phlebiopsis crassa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 10:37 ΠΜ CDT

Περιγραφή

altissima on L, canadensis on R

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόκυκνος (Cygnus columbianus)

Παρατηρητής

oohlookitsarabbit

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 12:36 ΜΜ CST

Περιγραφή

In back

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mo_natureseeker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 02:24 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshklostermann

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Aggregating on Symplocarpus foetidus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackandshirley

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 09:10 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrisonha

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 08:52 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

someplant

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 11:05 ΠΜ CDT

Τόπος

St. Louis, MO, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Magnification of all photos: 400×
Habitat: artificial pond with some aquatic plants (Lemna) and cultivated Nelumbo nucifera.
Using ruler for calibration, estimated to be about 40 µm wide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rongoetz

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 11:08 ΠΜ CDT

Περιγραφή

I'm just guessing on the species identification.

One of four hanging thieves lurking among the Phyla that morning.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rongoetz

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 04:16 ΜΜ CDT

Περιγραφή

I have no clue what family this belongs in. It was extraordinarily small. I hope someone recognizes it, because now I'm really curious.

It was in an area of pure sand on the bank above the Meramec River.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanessacowartoberle

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 02:56 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomdhernandez

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 06:50 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inkadillo

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 03:05 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Red-colored EGS (not a Fox Squirrel --had a white underbelly which is not especially visible in this photo)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbcl_guy

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 09:11 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrashedout

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozarkpoppy

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 03:59 ΜΜ CDT

Περιγραφή

??? reared from leafminer of coralberry (linked observation)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

breedr

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 12:34 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rongoetz

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 02:45 ΜΜ CDT

Περιγραφή

The fly is perching, in the first two images, on a bud of Claytonia virginica -- in fact the same bud featured in an observation of an unknown Aculeata a few moments before: https://www.inaturalist.org/observations/152746767 .

The AI is recommending genus Tetanocera.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bassoont

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 09:43 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Living in a crawl space under a disused building

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rowkey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2019 12:02 ΜΜ CDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

carrcabin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 04:07 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

trevor_l

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 01:32 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bufface

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 12:46 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rongoetz

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 12:14 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Last of three individuals for the day; photo only taken with my phone, but still seems diagnostic.

This one has almost no well-defined postmedian spot band on the ventral hindwing, but the combination of checkered fringe and "straight" subapical marks on forewing, in addition to overlay of silvery scales throughout hindwing, likely safely identify the species. I pursued it hoping it might be Linda's, but, alas, I don't think so.

Mineralizing in a mostly dry creek.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bassoont

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 01:44 ΜΜ CST

Περιγραφή

In a cave.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcopley_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 08:58 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildreturn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 03:24 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

len14

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 10:35 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_1_c

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 03:53 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedcmacrae

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 06:33 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On rocky-clay trail through dry juniper/oak woodland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shadowfoot

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 04:20 ΜΜ CDT

Τόπος

Chilton Creek (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in The Nature Conservancy's Chilton Creek Preserve

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevincoon

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 11:37 ΠΜ CDT

Περιγραφή

What is this snake?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gokey

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 04:40 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmcook

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 03:01 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendon44

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 04:03 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mo_monocots

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 09:31 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chert_hollow

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 10:57 ΠΜ CST

Περιγραφή

pretty clear evidence of biological activity, but not sure what; deposits are plastered on a limestone rock face under an overhang ledge; multiple snail shells incorporated into the matrix and mud dauber nests also present on surface (see my next observations)

AI suggests Anthophora

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύκνος Τρομπέτα (Cygnus buccinator)

Παρατηρητής

wildreturn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2016 04:09 ΜΜ CST

Περιγραφή

Excellent comparison of Tundra and Trumpeter Swans - the Tundra is in the foreground, the Trumpeter in the background.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nan-cee

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2012 10:17 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arembert

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2018 12:35 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Looks very similar to native green dragon (Arisaema dracontium) but is shorter, grows more vigorously and blooms late into the summer.
Also, the back of the spadix is fused to the spathe , whereas in A. dracontium, the flower parts are separate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozarkpoppy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022 03:46 ΜΜ PST

Περιγραφή

looks like an ink stain. loop east. fm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

musselhead

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 10:21 ΠΜ CST

Περιγραφή

Quite variable, aren't they? These are from a small patch of old field that has been restored as 'prairie' in an urban park. The property is one of the first that was settled in Green County. I expect the snail has been there right along.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαπωνοτσίχλονο (Calcarius lapponicus)

Παρατηρητής

wildreturn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 03:24 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 12:27 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

settingout

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 10:58 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin01

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthuetter

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 11:27 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryan-maltais

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2020 09:19 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evangrimes

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

rhytisma

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 05:09 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozarkpoppy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 05:07 ΜΜ PDT

Περιγραφή

gall on Poison Ivy. jpyg fm

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

como_plants_animals_rocks

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 10:14 ΠΜ CDT

Περιγραφή

monster from the deep - really delighted to see this guy - poor lighting and not many birds - but this creature from the deep

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericfritz

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2017 01:32 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwellesley

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

The first image with the eggs was June 10, 2017. The other images when the skinks were hatched was July 8, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο (Γένος Galium)

Παρατηρητής

dkirk30

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:23 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfaupel

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laviafrons

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2021 01:16 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgorcik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyran2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2020 04:44 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdolomieu1

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 01:45 ΠΜ CDT

Περιγραφή

I have not been able to figure this one out. These two dorsal shots were all I managed before it was gone. I am thinking some sort of color morph of either Euptoieta claudia or Asterocampa clyton. Any opinions are welcome.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεφίτης (Mephitis mephitis)

Παρατηρητής

futurezoologist

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 08:45 ΜΜ UTC

Τόπος

Ridgedale (Google, OSM)

Περιγραφή

Solid white back.
Perhaps the same skunk that I observed earlier, since I saw it very close to where that one had been.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyran2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2018 11:31 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronpeters

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 02:12 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amlambert11

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2019 01:03 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rowkey

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 10:17 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azf55

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2019 10:43 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Found at edge of woodland. Appears to have elytra, which makes me think this is a beetle mimicking a wasp rather than an actual wasp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackil

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2018 07:42 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Does not look like a mud dauber but builds a similar nest. I have no idea what this is.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robisoml

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2019 01:12 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theo_witsell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2019 02:33 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Ledge in dolomite glade.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peneloperiswadkar2024

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 12:40 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alcibiadesthedane

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2019 07:40 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvoelker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 11:01 ΠΜ CDT

Περιγραφή

L-R: Andropogon ternarius, Schizachyrium scoparium, A. gyrans, A. gerardii, A. virginicus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colleenburgesscrank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2019 06:48 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On a Fireweed (Erechtites hieraciifolius) plant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackandshirley

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2013 09:43 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Approximately 8 inches long,
5 preorbital supralabial scales, postlabial scales present

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2009 09:00 ΠΜ CST

Τόπος

River Oaks House (Google, OSM)

Περιγραφή

2 seen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2015 06:40 ΠΜ CDT

Ετικέτες