Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκύλος (Canis familiaris)

Παρατηρητής

johnfairlie

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Περιγραφή

double doodle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfairlie

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2018 08:20 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfairlie

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 02:18 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικη Αντιλόπη (Antilocapra americana)

Παρατηρητής

lfairlie

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2018 08:56 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfairlie

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2020 12:13 PM CDT

Τόπος

Temple, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I saw the red but couldn't get it on the picture

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

lfairlie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 09:59 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfairlie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2020 11:04 AM CST

Τόπος

Temple, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfairlie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 04:29 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

lfairlie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2018 04:53 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfairlie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 09:54 AM CST

Τόπος

Temple, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfairlie

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2018 08:43 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

lfairlie

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Juvenile and adult together

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfairlie

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2018 08:02 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πέκαρι Με Κολλάρο (Pecari tajacu)

Παρατηρητής

lfairlie

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 12:26 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfairlie

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2020 09:27 AM CDT

Τόπος

Temple, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfairlie

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfairlie

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)