Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

zozosdecogolin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2014 04:48 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpvolunteer-jcannon

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2017 06:47 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricknirschl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2019 01:43 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willem9

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 12:40 PM MDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγοβούτι (Gavia immer)

Παρατηρητής

brootsay

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 08:30 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frya

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 06:47 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennkaufman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2017 11:58 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 05:50 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willem9

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathleensweetman

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 05:17 PM EDT

Περιγραφή

Poor pics but they were so fast. Guessing a mother and young.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hasel001

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 12:00 PM CDT

Περιγραφή

Eating one or more odonates

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλοσάινο (Accipiter gentilis)

Παρατηρητής

davedrum

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

nikolai_b

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2002

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

dplawrance

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 07:49 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

dsouza

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 06:31 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denverdoll8

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 04:30 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vroumi

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 07:52 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 06:31 AM MDT

Περιγραφή

Almost stepped on this guy haha

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluehawk314

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 10:11 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amerryman

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dplawrance

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 07:55 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

dplawrance

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 06:47 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiller-noir

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluehawk314

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 10:32 AM MDT

Τόπος

Boulder, CO, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fortytwo

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2011 05:08 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpmoorman

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 10:58 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strongm

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 04:54 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morrisoncreek

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 11:02 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morrisoncreek

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 11:02 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θοή Αλεπού (Vulpes velox)

Παρατηρητής

vroumi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θοή Αλεπού (Vulpes velox)

Παρατηρητής

mlodinow

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidemartin

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπαρτράμια (Bartramia longicauda)

Παρατηρητής

kennkaufman

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 09:40 AM MDT

Περιγραφή

At least four pairs along a short stretch of road here; very vocal

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

dplawrance

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 07:24 AM MDT

Περιγραφή

Too many legs!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin-birder

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 09:19 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avesdemazatlan

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 03:20 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidemartin

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 10:38 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θοή Αλεπού (Vulpes velox)

Παρατηρητής

mlodinow

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θοή Αλεπού (Vulpes velox)

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιούνιος 2007

Περιγραφή

Swift Fox
Vulpes velox
Pawnee National Grasslands
Weld Co., Colorado
6 June 2007

two shots posted of an animal stalking a longspur

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)

Παρατηρητής

eukaria

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 10:49 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattbuckingham

Ημερομηνία

Απρίλιος 2013

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2014 06:23 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomcruz

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 03:31 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

selasphorus

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateoalmada

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Uruguay (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwiener

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2019 05:14 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

jcrowder69

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 09:38 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυτώ (Tyto alba)

Παρατηρητής

vantruan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2007 03:42 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

pinus_edulis

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 10:52 AM MDT

Περιγραφή

Looks like maybe a finch of some kind but it’s…white? This is beyond my (admittedly limited) knowledge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vroumi

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 01:20 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanc14

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 03:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinnamon325

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lifer woodcock on the lawn!! Saw me and flushed before I could take a picture, so here’s my first field sketch on inat because why not

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόουρος Κυνόμυς (Cynomys ludovicianus)

Παρατηρητής

doug_grinbergs

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 04:57 PM MDT

Περιγραφή

Spring 2022 prairie dog babies have arrived

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northcoastkid

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:54 AM MDT

Τόπος

Lyons, CO, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

labtec

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 02:02 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dplawrance

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 09:10 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pa_tone

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 07:43 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

kaydantzler

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 05:52 PM CDT

Τόπος

Homewood, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krantzt

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 12:08 PM MDT

Περιγραφή

Juvenile at a private residence in Louisville that I was fortunate to be allowed to photograph,

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vratnica

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 04:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

kelly38

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

dhosa

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 07:34 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisguillermog

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 06:07 PM CDT

Περιγραφή

Cortejo y apareamiento

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlodinow

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 01:06 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

ltb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 05:30 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgascoigne

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2016 08:31 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Σπουργιτόγλαυκα (Glaucidium brasilianum)

Παρατηρητής

ramontrinchan

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 11:06 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phyllisholst

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2022 07:16 PM MDT

Περιγραφή

First seen swimming in middle of pond, carrying a twig. Then it went near shore and ate for quite a long time. A person passed nearby, and it swam back to the middle of the pond, still eating.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

green_soul_photography

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 11:35 AM CST

Τόπος

Mérida, YUC, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisolafer

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 03:41 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλοσάινο (Accipiter gentilis)

Παρατηρητής

apples58

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidemartin

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

The Tacoma Bug Mummy

This will always remain a casual observation because I have no date or location data regarding this insect. I purchased a Toyota Tacoma pickup in June of 2005. The tailgate latch failed this week, so I removed its cover to repair the broken latch mechanism. Inside this previously sealed chamber, I discovered a large dead desiccated insect that I have dubbed “The Tacoma Bug Mummy”. This Tacoma was built in Freemont California, probably in early 2005, and I assume that this insect got into the tailgate chamber before it was sealed with the cover, or possibly before that time. The assembled tailgate could have been delivered to the Freemont plant, perhaps from Japan. The Tacoma Bug Mummy measures 37 mm long, 20 mm across at the widest point, and 5 mm thick in its present shape. Have a look and see you can identify this creature. I tried to find a cockroach that matched but came up empty-handed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

mhking

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2017

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

I had a bit of luck today to say the least, (conversely the pigeon had absolutely none). I was watching the PEFA when it suddenly stooped on the ROPI. It had difficulty turning the pigeon around to kill it so it just hung in the air below me. As luck would have it, another Peregrine chased it back and forth a couple of times at eye level.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 04:54 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

andywilson

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 07:18 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desmond_macneal

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 03:49 PM EDT

Τόπος

Erin, ON, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laratamutante

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 03:40 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zgillespie

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 11:00 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dplawrance

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daricrogers

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 07:35 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffharding

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 10:06 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

avokes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 12:50 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

munnecke

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 05:40 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mountainsong

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2022 11:08 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chippop

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 08:55 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danb

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 09:34 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλοσάινο (Accipiter gentilis)

Παρατηρητής

chriscgr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2017 09:09 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 12:31 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jadl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2018 10:06 AM UTC

Περιγραφή

Fotografía de Sue Ellen Berroa De León

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanda_who_fernandez

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 05:34 PM PST

Τόπος

Upland, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebae

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 04:29 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deirdrerosenberg

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Περιγραφή

Observed a pair of American Dippers dipping and dancing.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pleistocene

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 03:12 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

howardfriedman1

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 02:03 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gera_jarcor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Jalisco, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dplawrance

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 09:59 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkend32

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 01:44 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tdubell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silvanolg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 09:13 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mschenck

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2022 01:52 PM EST