Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlovell

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2010 08:59 AM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlovell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2010 10:17 AM PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlovell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlovell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfredoavila

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 11:48 AM CST

Περιγραφή

Rancho las Higueras municipio de Colima

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erika_farias

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 02:17 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillermomtz11

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 09:12 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfredo914

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 10:46 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coyoteatrox

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunashielizabeth

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 01:36 PM UTC

Περιγραφή

DAP 27,70 cm
Valor estructural $27.229,55
Almacenamiento de carbono 409,70 kg $1.510,98
Secuestro bruto de carbono 31,40 kg/año $115,71 /año
Escurrimiento evitado 0,30 m³/año $12,13 /año
Eliminación de la contaminación 133,60 g/año $65,22 /año
Beneficios anuales totales $193,07 /año

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunashielizabeth

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 01:35 PM UTC

Περιγραφή

DAP 32,10 cm
Valor estructural $34.260,95
Almacenamiento de carbono 261,30 kg $963,62
Secuestro bruto de carbono 0,40 kg/año $1,61 /año
Escurrimiento evitado 0,40 m³/año $18,86 /año
Eliminación de la contaminación 207,70 g/año $101,39 /año
Beneficios anuales totales $121,87 /año

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunashielizabeth

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 01:50 PM UTC

Περιγραφή

DAP 73,20 cm
Valor estructural $149.914,17
Almacenamiento de carbono 1.935,50 kg $7.137,38
Secuestro bruto de carbono 171,40 kg/año $632,03 /año
Escurrimiento evitado 1,20 m³/año $52,66 /año
Eliminación de la contaminación 579,80 g/año $283,07 /año
Beneficios anuales totales $967,76 /año

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 05:54 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunashielizabeth

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 09:07 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nasua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Περιγραφή

Árbol en parque lineal, previo al desarrollo urbano.

Altura estimada 17 m
Diámetro 1.4 m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 12:19 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 12:12 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 10:00 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 02:54 PM CDT

Τόπος

Comala, COL, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 03:02 PM CDT

Τόπος

Comala, COL, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 01:26 PM CDT

Περιγραφή

Esa foto me la mandó un amigo que se trajo esa planta del rancho de su abuelo, rumbo a Minatitlán. Me pregunto que especie es, pero le dije que no sabía

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 07:25 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2020 07:24 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2020 06:18 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 07:30 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 11:30 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 12:59 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 11:32 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 06:09 PM CST

Τόπος

Tolimán, JAL, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 09:16 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 10:04 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 12:42 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 01:53 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 06:37 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 06:07 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 07:27 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 07:38 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2020 05:53 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 08:14 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2020 05:42 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2020 05:42 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2020 05:29 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2020 05:13 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 01:36 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 06:19 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 05:58 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 06:00 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 05:58 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 02:25 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 05:57 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 12:12 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2018 04:35 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 09:42 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2018 11:44 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 05:15 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2019 10:16 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2018 03:06 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 02:23 PM CST

Τόπος

Tolimán, JAL, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2018 01:10 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόμη Της Αφροδίτης (Adiantum capillus-veneris)

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2019 09:30 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 11:00 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2019 11:12 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2018 02:14 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2018 03:25 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 12:17 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimeneza

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 12:58 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian_alcantar

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 06:21 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfredo914

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 08:43 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfredo914

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 09:43 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfredo914

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 09:45 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfredo914

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 09:50 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana_atl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 10:41 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana_atl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 10:45 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana_atl

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfredoavila

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 01:32 PM CDT

Περιγραφή

Tepames Colima

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

alana_atl

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 05:56 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana_atl

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 12:52 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana_atl

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlacuacheempedernido

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 10:50 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunashielizabeth

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2020 09:23 AM UTC

Περιγραφή

DAP 8.00 cm
Valor estructural $3,302.41
Almacenamiento de carbono 20.70 kg $76.36
Secuestro bruto de carbono 6.60 kg/año $24.17 /año
Escurrimiento evitado 0.10 m³/año $5.64 /año
Eliminación de la contaminación 63.00 g/año $29.53 /año
Beneficios anuales totales $59.33 /año

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunashielizabeth

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2020 10:22 AM UTC

Περιγραφή

DAP 16.90 cm
Valor estructural $10,657.15
Almacenamiento de carbono 109.70 kg $404.43
Secuestro bruto de carbono 4.30 kg/año $15.72 /año
Escurrimiento evitado 0.20 m³/año $7.38 /año
Eliminación de la contaminación 82.40 g/año $38.65 /año
Beneficios anuales totales $61.76 /año

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunashielizabeth

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Περιγραφή

DAP 17.20 cm
Valor estructural $1,063.85
Almacenamiento de carbono 31.80 kg $117.23
Secuestro bruto de carbono 6.10 kg/año $22.47 /año
Escurrimiento evitado 0.10 m³/año $5.10 /año
Eliminación de la contaminación 56.90 g/año $26.70 /año
Beneficios anuales totales $54.27 /año

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunashielizabeth

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2019 12:58 PM UTC

Περιγραφή

DAP 30.60 cm
Valor estructural $30,111.16
Almacenamiento de carbono 419.10 kg $1,545.53
Secuestro bruto de carbono 63.50 kg/año $234.10 /año
Escurrimiento evitado 0.60 m³/año $27.51 /año
Eliminación de la contaminación 307.30 g/año $144.11 /año
Beneficios anuales totales $405.73 /año

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunashielizabeth

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2019 01:11 PM UTC

Περιγραφή

DAP 15.60 cm
Valor estructural $9,137.21
Almacenamiento de carbono 14.60 kg $53.85
Secuestro bruto de carbono 1.10 kg/año $3.91 /año
Escurrimiento evitado 0.10 m³/año $3.28 /año
Eliminación de la contaminación 36.60 g/año $17.15 /año
Beneficios anuales totales $24.34 /año

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2018 02:28 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 06:44 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbeddor

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 02:39 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbeddor

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbeddor

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 05:42 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbeddor

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 11:22 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslievalencia

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 09:10 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustoc

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 12:51 PM UTC

Περιγραφή

tierrafest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beto_valladares

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 08:17 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beto_valladares

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 08:22 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana_atl

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 12:05 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alboertoalcala

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 02:38 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alboertoalcala

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 02:35 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alboertoalcala

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 02:17 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alboertoalcala

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 02:10 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alboertoalcala

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Mexico (Google, OSM)