Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

breakfast_of_champignons

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2019 04:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan_ross

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2017 02:31 ΜΜ NZST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 04:46 ΜΜ -03

Περιγραφή

Re peques

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nachobarragan

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 04:00 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommyswift

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2014 02:13 ΜΜ HKT

Τόπος

KFBG, NT, HK (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

agulianc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2011 11:03 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tutitah

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 04:26 ΜΜ -03
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

juaxae

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 11:57 ΠΜ -03

Τόπος

Río Pico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palomadv

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 12:44 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yas17

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 07:18 ΠΜ -05

Τόπος

Antioquia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shannonbuttimer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 09:02 ΜΜ -03

Τόπος

SV (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

facundovarelab

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 04:42 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dreh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 08:39 ΠΜ -03

Τόπος

Timbó, SC, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitorxl

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2018 01:11 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulapan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 02:19 ΜΜ CET

Τόπος

Bustarviejo (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostcoastmike

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2024 12:10 ΜΜ PST

Περιγραφή

Spores 130-145 X 5 µm.
Asci 245-350 µm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehessels

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 11:13 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chucksutherland

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 12:39 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conexionverde

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024

Τόπος

Yurimaguas, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soti

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 02:40 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daron4

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 09:09 ΠΜ -03
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

eugeinti

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 11:39 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meggie_

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 12:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meliviviani

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 04:29 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phillymycobeth

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 09:38 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celils_fungi

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 01:40 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2019 11:08 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charif_tala

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 03:42 ΜΜ -04
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

carancho

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 05:52 ΜΜ -03

Περιγραφή

El árbol parece un paraíso (Melia azedarach)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_sk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 03:59 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Delightful colour contrast with apothecia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victoriarodridriguez

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 06:56 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dietel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 05:30 ΜΜ PST

Περιγραφή

@Leptonia Becoming more common?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022

Περιγραφή

On well decayed coast live oak, no odor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huafang

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 12:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdrov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 03:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_livezey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2016

Περιγραφή

gray-white irridescent brackets on richly populated well rotted and wet log. Other fungi on same log: Peziza, Lentinellus ursinus , Mycena, Crepitotus

Originally posted to Mushroom Observer on Oct. 8, 2016.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

natalia_zimicz

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 11:35 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalia_zimicz

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 11:37 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renatalepage

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2006 07:15 ΜΜ -03
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

elo_gimenez_iros

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 04:20 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bvaleur

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2021 10:16 ΜΜ HST

Περιγραφή

On deer dung taken inside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnydick

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 02:03 ΜΜ -03

Τόπος

Ushuaia, AR-TF, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rocibelen_c

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 11:10 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophe_g

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecuadornaturetours

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 07:44 ΜΜ -05

Τόπος

Sucumbios, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ornisamu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 08:17 ΠΜ -05
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

jorge1013

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 12:26 ΜΜ -05

Τόπος

Piñas, EC-EO, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglassmith

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 12:04 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexagallardolafon

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2024 05:54 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miranda3912

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2024 12:46 ΜΜ -03

Περιγραφή

Hongo azul sobre tronco caido en bosque mixto de nativas y exóticas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

underwaterpat

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2024 12:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rocio_pose

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2024 05:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rutmayo

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 08:51 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandoarchuby

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 02:15 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt227

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 02:49 ΜΜ CDT

Τόπος

hunner preserve (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt227

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 06:03 ΜΜ CDT

Περιγραφή

It was LARGE. The cap was maybe 4" wide and the stipe was longer than that or the same. Tall. It was bruised in many places before I cut so you can see that deep blue. The flesh was BRIGHT yellow on the cap but as soon as I opened it, it started staining blue. Beautiful rusty underside with pores.

Photos by Nancy Nabak

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2014 01:02 ΜΜ -05

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2014 03:02 ΜΜ -05

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david34173

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 05:47 ΜΜ -05
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

natashky

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 03:04 ΜΜ -04

Τόπος

El Alto, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bertharris

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 03:40 ΜΜ -05

Τόπος

Loja, Loja, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

bertharris

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 03:51 ΜΜ -05

Τόπος

Loja, Loja, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marifungi

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 10:46 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicole_ramr

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 04:31 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 01:58 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adambryant

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopher50362

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 10:40 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Giant Burgundy color

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opus_ludskiy

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 12:13 ΜΜ NDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

noeliamedina89

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 11:39 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gianluca_brucessi

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 09:51 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niconatura8

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 04:13 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianlescano

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 10:20 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliote1

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Argentina (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polimerasax

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 07:19 ΜΜ -03

Τόπος

Santa Cruz, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tucutucu

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2024 12:46 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okeit

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 12:29 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing underwater in the river at a depth of about a third of a meter. Location was almost the same as a sighting from the previous week
Spores: (10.2) 10.3 - 11.5 (12.1) × (6.1) 6.3 - 6.65 (6.7) µm
Q = (1.6) 1.64 - 1.8 ; N = 9
Me = 11.1 × 6.5 µm ; Qe = 1.7

11.53 6.39
10.62 6.46
11.33 6.68
11.09 6.51
10.21 6.14
10.33 6.43
11.54 6.27
10.83 6.55
12.13 6.65

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonaleef

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2012

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Περιγραφή

this 15 minute documentary provides additional information:

https://www.youtube.com/watch?v=5-f3esRYw18

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarmstrong88

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2024 09:03 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeguzmansalazar

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 02:50 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοπρίνοψη (Γένος Coprinopsis)

Παρατηρητής

sabrina_rnd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 11:16 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mordano

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 12:30 ΜΜ -03
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

acjci

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 11:55 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

zorflor

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 02:19 ΜΜ -03

Περιγραφή

Estructura encontrada debajo de un tronco. 1cm de diámetro.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

enredadera

Παρατηρητής

natalia_zimicz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 12:54 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

carancho

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 12:56 ΜΜ -03

Περιγραφή

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

pablohcapovilla

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 03:01 ΜΜ -03

Περιγραφή

En un algarrobo blanco

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nonato_

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 10:21 ΠΜ -03

Τόπος

Santa Rita (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

nonato_

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2024 05:14 ΜΜ -03

Περιγραφή

Fiz uma observação de algo muito parecido um tempo atrás, porém em outra região e em um fragmento de mata. Segue o link: https://www.inaturalist.org/observations/168986590

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2024 03:10 ΜΜ -04

Τόπος

Iturralde, Bolivia (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 02:30 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βδέλλα (Υφομοταξία Hirudinea)

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 03:32 ΜΜ -05
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

robinsson1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 10:22 ΠΜ -05

Περιγραφή

Hongos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gilbert64981

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 10:22 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

ejnadal

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 04:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yas17

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 08:06 ΠΜ -05

Τόπος

Antioquia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabelkeefe

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 11:39 ΠΜ -05

Τόπος

Madre de Dios, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgemu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2024 10:28 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσωπίδες (Οικογένεια Chrysopidae)

Παρατηρητής

jobby78

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 10:28 ΠΜ IST

Περιγραφή

Lacewing Larvae - BIrth

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσωπίνες (Υποοικογένεια Chrysopinae)

Παρατηρητής

asifashim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 12:13 ΜΜ +06