Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugsarecute

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2019 04:01 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 09:44 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρίχρωμος Ερωδιός (Egretta tricolor)

Παρατηρητής

photobug74

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cholzapfel

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 09:33 AM EDT

Τόπος

Galloway, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anabell2

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

catherton

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2019 10:55 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andybridges

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2019 01:17 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

alexis_amphibian

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2019 06:29 PM PDT

Περιγραφή

night heron

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cae1

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 01:16 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

william385

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 12:12 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lifespulse

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 10:52 AM MST

Τόπος

St Paul, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πορφυροχελίδονο (Progne subis)

Παρατηρητής

gpstewart

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2019 10:21 AM CDT

Περιγραφή

Pflugerville, Travis Co TX

Purple Martin with Common Green Darner female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandybauerschmidt

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019 10:01 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

natureguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2015 08:06 PM PDT

Περιγραφή

SOURCE: IMG_9931x

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)

Παρατηρητής

aviduetsky

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 10:06 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucewinter

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2016 10:09 AM CDT

Περιγραφή

These guys fly soooo quietly!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

natureguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 11:07 AM PDT

Περιγραφή

Female Wood Duck with 3 ducklings parading past my position at Tibbett's Beach.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρίχρωμος Ερωδιός (Egretta tricolor)

Παρατηρητής

badgerdad

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2019 12:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρίχρωμος Ερωδιός (Egretta tricolor)

Παρατηρητής

badgerdad

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2019 12:58 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)

Παρατηρητής

terrinorris

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2019 07:35 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

swgarnett

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 09:33 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

texaskingbird

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2017 05:08 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινόουρη Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

phylogenomics

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2019 11:14 AM PST