Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ophis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 01:30 ΜΜ EDT

Τόπος

Braintree, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsirtalis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2019 12:27 ΜΜ MST

Τόπος

Arizona, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaj810

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 01:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

nmitiguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 08:22 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becca_nh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 05:27 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Not sure how these two made their way into our dog run, but they blended with the rocks perfectly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trscavo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 11:56 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Green Mountain National Forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcsaki

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 12:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jseo

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollyyoung

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 01:53 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Devil's Den

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollyyoung

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 02:04 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Devil's Den

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollyyoung

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 01:46 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Devil's Den

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollyyoung

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 01:50 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Devil's Den

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollyyoung

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 01:58 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Devil's Den

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollyyoung

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 02:54 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Devil's Den

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollyyoung

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 03:56 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Chase Hollow Trail to Devil's Den

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollyyoung

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 11:13 ΠΜ EDT

Τόπος

Haverhill, NH, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Kinder Forest - In the Hemlocks

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollyyoung

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 11:05 ΠΜ EDT

Τόπος

Haverhill, NH, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Kinder Forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slamonde

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 11:18 ΠΜ EDT

Τόπος

Chester, NH, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slamonde

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 02:48 ΜΜ EDT

Τόπος

Hanover, NH, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slamonde

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 03:20 ΜΜ EDT

Τόπος

Chester, NH, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trscavo

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 10:12 ΠΜ EDT

Περιγραφή

At the Helen W. Buckner Preserve at Bald Mountain

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micholoko

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 03:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciaodb

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 12:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debarvidson

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 08:49 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I cannot believe it!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaw_nh

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:12 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgrimwo

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023 03:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trscavo

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 12:38 ΜΜ EDT

Περιγραφή

At the Derway Island Natural Area

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

pierrenoel1

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 07:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrenoel1

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 10:27 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)

Παρατηρητής

pierrenoel1

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 02:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrenoel1

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 08:22 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camp_oot_oot_maine

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 05:51 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

camp_oot_oot_maine

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 08:31 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camp_oot_oot_maine

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 06:55 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

billryerson

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 01:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brett-amy-thelen

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:20 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Erythristic (red morph).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brett-amy-thelen

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 05:45 ΜΜ EDT

Τόπος

Nelson, NH, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Red variety (common) and white (first I’ve ever seen!), side by side.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larryrush

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 12:10 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larryrush

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 11:35 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larryrush

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 12:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

larryrush

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 02:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larryrush

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 04:16 ΜΜ EDT