Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ottoh

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 07:48 ΠΜ NZST

Περιγραφή

On a pine stump

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benny97

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 11:35 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myconeer

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 07:38 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Found growing on mamaku

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ottoh

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 09:36 ΠΜ NZST

Περιγραφή

On tree fern log. ID is a guess based on appearance and substrate