Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 11:06 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

rachelann06

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 12:26 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)

Παρατηρητής

deeperlook

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:05 ΜΜ PDT

Τόπος

Davis, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in puddle on sidewalk

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna416

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2018 05:08 ΜΜ CDT