Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loganas123

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 10:23 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Very weird squirrel, never seen anything like it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agxproperties

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 07:35 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Garter snake observed within town limits of a small Ontario town.
Blue stripes along the length of the body very similar to TS similis (however unable to verify this subspecies outside of western Florida )
Need confirmation/verification/recommendation (....or maybe just a job)
Snake was active and unharmed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ursus_arctos

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattireland

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 01:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kat_the_nat

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 01:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 10:37 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Female. Pretty sure on this one. Dark patch at base of wings makes it either S.Whitehousei, Franklini, or Septentrionalis. It's nowhere near slender or long enough for Franklini. And Septentrionalis has not been found at this location. Basal plate, pattern, and appendages also look good for whitehousei.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Plains Emerald...? -> ! At Nashville Conservation Reserve, Kleinberg ON. Habitat was a long-grass type area interspersed with rows of younger planted pines. Short appendages, yellow face, pattern and colour match. Basal plate match.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam_holder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 10:00 ΠΜ EDT

Περιγραφή

I thought it was a Canada but comparing I'm not so sure and would love something help!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)

Παρατηρητής

vladislavkolyadintsev

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 10:18 ΠΜ ADT

Περιγραφή

I have catched this lizard near Tobermory and took a great picture of it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jefffarnworth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2019 10:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marthar

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Muskoka, CA-ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psourges

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 03:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendanfaykes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 03:32 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Landed on our boat

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

proteusolm

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2019 10:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhskevington

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 12:04 ΜΜ EDT