Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimeckert49

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2018 08:48 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emiliewidjaja

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 04:51 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmagnacca

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα Ομοταξία Insecta

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2018 02:09 PM HST

Περιγραφή

Stem galls on a plant I don't recognize. Leaves in photo 2. Maybe Melicope.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυσιμαχία Γένος Lysimachia

Παρατηρητής

hubertszcz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2021 11:03 AM CST

Περιγραφή

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

cydno

Ημερομηνία

Μάιος 2015

Περιγραφή

On Clermontia arborea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbkash

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Περιγραφή

Waikoloa Village UV light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcs13

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2020 09:12 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zdufran

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 11:01 PM CDT

Περιγραφή

Leps app suggest Agrotis vetusta. Underwings are pearly white.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtongman

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

More of Melissa’s find, had several this night

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msimon2252

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msimon2252

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msimon2252

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msimon2252

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlkirst

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 10:45 AM MDT

Περιγραφή

I think this might be Grapholita thermopsidis as it was found on Thermopsis rhombifolia but I would appreciate confirmation or redirection

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coletoobservador

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 07:04 AM CST

Περιγραφή

polilla

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2019 01:07 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtongman

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msimon2252

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 02:39 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msimon2252

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 09:08 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msimon2252

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 08:21 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

aegchwal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2019 07:56 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

kristian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2009 09:51 AM CET

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulfswenson

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2015 07:38 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbunny

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2016 07:26 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 10:40 PM HST

Περιγραφή

Attracted to blacklight, light wind, temperature probably around 60, the area was mostly foggy at the time.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2015 02:31 PM PDT

Περιγραφή

Oso Flaco Dunes, San Luis Obispo County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coronadogim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 08:07 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zgraham1994

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 12:30 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarabel

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2010 10:21 AM EDT

Τόπος

Santa Fe, Panamá (Google, OSM)

Περιγραφή

Macho y hembra

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2019 11:46 AM EDT

Τόπος

Tena, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

tiny

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

psyllidhipster

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2017 09:43 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες Οικογένεια Geometridae

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2018 07:38 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

tangaras

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2017 08:49 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simeao

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2016 12:44 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

wildreturn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2016 08:53 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildreturn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2016 10:16 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabrewing

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 07:20 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

quercus_elizabeth

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 01:57 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeburrell

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 06:14 AM EDT

Περιγραφή

At mercury vapor light trap.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

scottolmstead

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 09:22 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sacjackson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 01:42 PM MDT

Περιγραφή

found on Aspen Fleabane

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2019 12:35 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2014 08:46 PM PDT

Περιγραφή

Santa Cruz County, Arizona, US

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psyllidhipster

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2018 09:31 AM PDT

Περιγραφή

seems close to Ecdytolopha nigrita, not on inat

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalylara

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2020 01:34 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdrovetski

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 12:13 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supratimdeb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2020 11:48 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akahl

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2018 09:41 AM CDT

Περιγραφή

Photographed on a down-facing screen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

raven-slc

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2017 11:37 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 01:41 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panama_rix

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 10:48 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankchaves

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 01:55 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcs13

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2019 09:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcs13

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 11:48 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 09:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2017 12:07 AM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2017 01:23 AM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2016 07:38 PM PDT

Τόπος

Jones Water CG (Google, OSM)

Περιγραφή

Gila County, Arizona, US

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 09:29 PM PDT

Τόπος

Jones Water CG (Google, OSM)

Περιγραφή

Gila County, Arizona, US

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 12:07 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ale_cacharo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020

Περιγραφή

Laguna El Trébol

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radinis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 09:59 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radinis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 09:41 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radinis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 09:41 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 08:36 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franzanth

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Indonesia (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

helio-lourencini

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2020 08:58 PM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

nelson_wisnik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carbonmike

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2019 09:21 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyenlaselva

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2020 06:52 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2017 10:52 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

adriananelly

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2019 02:13 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnschneider

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 09:14 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenratzlaff

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2016 08:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenratzlaff

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2016 11:26 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenratzlaff

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2016 10:27 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 08:58 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

vijaybarve

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2016 09:30 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaoticrystal

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 04:31 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 12:57 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 12:49 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2016 10:55 PM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadamcochran

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2017 08:45 PM CDT

Περιγραφή

Crazy moth activity tonight. Most of these shots were in the garden away from lights.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dkaposi

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 11:49 AM EDT

Περιγραφή

MV light trap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 11:11 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

collected by @sitkaconnor

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becksnyc

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020 11:09 PM EDT

Τόπος

WVU Jackson's Mill (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbakkegard

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 06:06 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hughmcguinness

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2011 12:55 PM HST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

ozcar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 05:02 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_h

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 07:17 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geechartier

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 07:11 PM +07

Περιγραφή

Seems like it ought to be in Crambidae but the palps are wrong.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandralamberts

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2014 06:29 AM CET

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jencross

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2020 10:35 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaell

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2015 03:04 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfachim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2017

Περιγραφή

WR17_5673


very small

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandre_laporte

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2018 03:39 AM UTC

Τόπος

Kaw, Guyane (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santanadnl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 06:00 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2018 08:45 PM CET