Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felid_lacewing

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 07:55 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

globalorthop

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 01:49 ΠΜ EAT

Τόπος

Mulanje, Malawi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemoncul

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 01:48 ΠΜ EAT

Τόπος

Mulanje, Malawi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2016 10:26 ΜΜ ADT

Τόπος

Bomassa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleemcdaniel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 11:10 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redpandacat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2019 03:02 ΜΜ CST

Τόπος

Tiexi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zui-qi-chen

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 09:36 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuenf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2014 03:16 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ainaramihangi_fb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 11:01 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lennarthud

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2016 08:39 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerberannette

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 04:08 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanvanhuyssteen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2013

Τόπος

Danville Park (Google, OSM)

Περιγραφή

Fishing Spider


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 07:39 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2014

Περιγραφή

Fishing spider


About 5 cm leg-span. Quite happy to walk on top of the water when disturbed - supported by surface-tension

Ετικέτες