Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 06:01 PM CST

Τόπος

Yulin, TW-TA, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuenf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2014 03:16 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ainaramihangi_fb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 11:01 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lennarthud

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2016 08:39 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spidersofmadagascar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2000 12:00 PM GMT

Περιγραφή

Location: Anjozorobe (around Saha Forest Camp). Image copyright: Stefanie Leber. Follow this observation in the Spiders of Madagascar Facebook group: www.facebook.com/groups/madaspiders/permalink/2279858408928027/

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerberannette

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 04:08 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanvanhuyssteen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2013

Τόπος

Danville Park (Google, OSM)

Περιγραφή

Fishing Spider


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 07:39 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2014

Περιγραφή

Fishing spider


About 5 cm leg-span. Quite happy to walk on top of the water when disturbed - supported by surface-tension

Ετικέτες