Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marklisa91

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 02:32 PM EDT

Περιγραφή

Observed visiting multiple tomatillo flowers in the garden (Physalis philadelphica 'toma verde'). Apparent bulging clypeus as per VT Center for Ecostudies species profile.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabinae

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 05:03 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kenbenton

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 12:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bryanpfeiffer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Submitted on behalf of the observer. Location at least temporarily obscured.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kpmcfarland

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 12:00 PM EDT

Περιγραφή

no spur evident on foreleg.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugeyedbernie

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 02:35 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 08:39 AM EDT

Περιγραφή

New genus for the state

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Περιγραφή

New state record

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobfpenner

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 06:17 PM EDT

Περιγραφή

There were several of these bees sleeping on grass (Danthonia spicata) spikelets.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsn

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 01:44 PM EDT

Περιγραφή

Growing on an erratic boulder in the middle of the forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nightflyer

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 04:43 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pattismi

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

In patch of toothwort and ephemerals.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsharp

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 03:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborah174

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Seen in the woods.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsharp

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 07:17 AM EDT

Τόπος

Fairlee, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mfaucher

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 08:16 AM EDT

Τόπος

Hinesburg, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Canada Warbler (Cardellina canadensis), 110_4935-Edit.tif

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsn

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:56 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 09:50 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsharp

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 03:10 PM EDT

Τόπος

Vernon, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nsharp

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 10:01 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyanderson2

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:54 AM EDT

Περιγραφή

Lots of groups of these beetles clustered in low areas of the rocks (wind was strong)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Near a large patch of Two-leaved Toothwort, in a very rich maple sugarbush in Bakersfield

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nsharp

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 02:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugeyedbernie

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 03:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celestihel

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 11:54 AM EDT

Περιγραφή

Best Day Ever!!! I wish iNat let you upload video, it’s magnificent!

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bryanpfeiffer

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 08:47 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sacagewea2

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

darontansley

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

erint

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 08:14 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylejones

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2013 04:25 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bryanpfeiffer

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 01:33 PM EDT

Περιγραφή

earliest ever I've seen in flower here in Montpelier

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

andreerenosanborn

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 01:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Κοινός Σταυρομύτης Loxia curvirostra

Παρατηρητής

sdz456

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanelliott

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 10:11 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgbb2004

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

A life species for me! This little squirrel was digging seeds out of the snow under the bird feeder. I've thought we might have flying squirrels here because sometimes late at night, we hear the typical sounds of red or gray squirrels racing along the outside of our log cabin walls, but likely not either of those diurnal species.

Photos taken through window glass and screen (left on to prevent window hits).

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα Bombycilla garrulus

Παρατηρητής

joanbuchinski

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 11:00 AM EDT

Τόπος

Thetford, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

20-30 birds flying in and out of a crabapple and snacking on the fruits

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bryanpfeiffer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 03:43 PM EDT

Περιγραφή

This record, for now representing the first US occurrence of this species, is submitted on behalf of David Barrington, who discovered this individual while botanizing with Catherine Paris and Elizabeth Thompson. Additional details of the record will be published in an upcoming edition of The News of the Lepidopterists' Society.

This record precedes several others from here in Vermont, including what had been previously considered the first US record (on 15 Sep 2020). All the US iNaturalist records are here: https://www.inaturalist.org/observations?place_id=1&subview=grid&taxon_id=55641

@nlblock @kpmcfarland @hobiecat @mlarrivee @stevendaniel @mothvet

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός Haliaeetus leucocephalus

Παρατηρητής

nsteel

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2021 09:55 AM EST

Περιγραφή

Nest at the Mountain Mills access in Wilmington, VT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bestbackroads

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 12:58 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Κόκκινη Αλεπού Vulpes vulpes

Παρατηρητής

kyletansley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 10:38 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

myco_mama_vt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 03:55 PM EST

Περιγραφή

Fruiting on poplar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 02:44 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονάδα Eremophila alpestris

Παρατηρητής

rebelgirl73

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Περιγραφή

5-6

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καναδική Βίδρα Lontra canadensis

Παρατηρητής

susanelliott

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2021 11:16 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσαετός Aquila chrysaetos

Παρατηρητής

richardlitt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 01:24 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

umbagog4

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 09:45 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 03:09 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rwp84

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας Corvus corax

Παρατηρητής

richardlitt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 02:59 PM EST

Τόπος

Moretown, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 02:03 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sppoulos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 02:01 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Χιονοτσίχλονο Plectrophenax nivalis

Παρατηρητής

mfaucher

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2021 11:38 AM EST

Περιγραφή

Snow Bunting (Plectrophenax nivalis), 109_7326.JPG

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanpfeiffer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 01:34 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

pfaucher

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 09:34 AM EST

Τόπος

Shelburne, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

109_8169-Edit.tif

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinhemeon

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 03:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Στεφανοπρίστης Lophodytes cucullatus

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 10:42 AM EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

grantfessler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

darontansley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 10:02 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msundue

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 11:07 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ntepper

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 09:20 AM EDT

Περιγραφή

Last shot is of the seepy forest clearing habitat.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

First state record. Collected with permission, several on Water Smartweed

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

susanelliott

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2020 11:06 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ικτιδίνες Υποοικογένεια Mustelinae

Παρατηρητής

rj_scott

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 09:57 AM EST

Τόπος

Averill, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Λιμόζα Limosa haemastica

Παρατηρητής

kyletansley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 11:45 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardlitt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2020 10:16 AM EST

Τόπος

Berlin, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamdarrow

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2020 12:13 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

joshualincoln

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 01:44 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vce14

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

2nd state record (both determined in 2019).

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vce14

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020 01:00 PM EDT

Τόπος

Norwich, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Tentative ID. Bee bowl by-catch

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kylejones

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

joshualincoln

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 02:41 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια Didelphis virginiana

Παρατηρητής

lbutler1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 04:39 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

myco_mama_vt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 01:42 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenhatch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pkm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2020 04:33 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bryanpfeiffer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 01:10 PM EDT

Τόπος

Danville, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanelliott

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgbb2004

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 11:28 AM EDT

Τόπος

Ferdinand, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlbelanger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 12:51 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idragonflylady

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2020 12:42 PM EDT

Περιγραφή

Photo 15-8915 Blue (dorsal); ph 8911 (ventral)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 10:47 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cliazos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 02:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nancynm

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Kayaking on Gale Meadows
South Londonderry VT August 13, 2020
Copyright ©2020 Nancy Nutile-McMenemy
https://www.photosbynanci.com
More kayaking photos: https://photosbynanci.smugmug.com/Kayaking-Adventures

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

pfaucher

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 01:34 PM EDT

Περιγραφή

108_8750.JPG

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bryanpfeiffer

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 07:24 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

joshualincoln

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hobiecat

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020

Περιγραφή

Hemaris thysbe

1 of 2.
Also 2 at Quaker Rd.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

shindinger

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 10:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 10:30 PM EDT

Περιγραφή

with mating Halysidota

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marklisa91

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2019 12:32 PM EDT

Περιγραφή

Uncertain about ID. Observed on Pycnanthemum muticum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jrussvt

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 05:23 PM EDT

Περιγραφή

The moth was on a beam in our woodshed on a very hot day.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

declanmccabe

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2020 03:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 10:06 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jmurdoch

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jmurdoch

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

grantfessler

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 03:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού Urocyon cinereoargenteus

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 07:16 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsn

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Περιγραφή

An amazing population, in full bloom, in a special spot

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgbb2004

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 10:02 AM EDT

Περιγραφή

I discovered the cocoon April 28 and today, June 5, was fortunate enough to see the moth which emerged!
https://www.inaturalist.org/observations/44204987

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 12:57 PM EDT

Περιγραφή

Tentative ID