Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jose_balderrama

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 03:00 PM AST

Τόπος

Yanamayu (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2021 10:09 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2021 10:09 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 11:18 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021 09:52 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020 08:52 AM ADT

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 08:23 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020 08:36 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Περιγραφή

10 mm aprox

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020 09:50 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2020 07:52 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Περιγραφή

13mm aprox

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2020 08:51 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 09:30 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Περιγραφή

3mm aprox

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 10:52 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 04:44 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2020 09:23 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2020 09:34 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2020 08:56 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 08:32 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Περιγραφή

30mm aprox

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 01:37 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 09:02 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2020 11:43 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2020 07:46 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2020 09:42 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 08:45 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Περιγραφή

3mm aprox

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 09:58 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 10:36 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 08:36 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Περιγραφή

10mm aprox

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 08:39 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρυλλίδια Ανθυποτάξη Gryllidea

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 09:53 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 10:23 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 06:47 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 10:31 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεμβρακίδες Οικογένεια Membracidae

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2020 09:06 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2020 09:24 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2020 09:23 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2020 05:26 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2020 05:17 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 05:20 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 09:05 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 09:14 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα Τάξη Coleoptera

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 09:35 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 08:43 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξιφοφόρα Υποτάξη Ensifera

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 09:51 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 10:28 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 11:14 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2020 09:30 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2020 09:50 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2020 09:40 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα Τάξη Coleoptera

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2020 09:49 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2020 10:01 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 06:53 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 08:51 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 09:05 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 09:12 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 09:50 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 10:22 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 09:03 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 08:13 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 10:46 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 10:54 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 11:08 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2020 07:49 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2020 09:02 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2020 09:46 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2020 09:50 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 09:09 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2020 09:22 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2020 08:33 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 08:54 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 08:33 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 08:35 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 08:43 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 10:16 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 10:10 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)