Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 01:34 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrl

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 01:45 ΜΜ CDT

Τόπος

Paducah, KY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

The tubercle pattern and anal fin coloration in breeding males helps distinguish this from other Stoneroller species in this region, in addition to scale counts.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrl

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 10:34 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Small upturned mouth and two toned first dorsal fin in breeding males are some diagnostic features

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophe_benjamin

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 03:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 05:41 ΜΜ EDT

Τόπος

Ottawa, ON, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

Saw this individual last year, but this time I was actually in the water with it. Quite an experience. It looks like its mouth wound has healed decently.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cramnaejvallieres

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 09:27 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noskcaj55

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smog

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 08:05 ΠΜ PDT

Τόπος

Stockton, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

This is most likely a Bluegill (Lepomis macrochirus) x Warmouth (Lepomis gulosus) hybrid, but it might also have Redear (Lepomis microlophus) and Green Sunfish (Lepomis cyanellus) genes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riverrat09

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This population is protected and special permission is required to access the cave that this species inhabits. Specimen was safely released after photographing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

traiano

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 02:36 ΜΜ EDT

Τόπος

Secaucus, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

ID please , snake

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maurer416

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

operculum_ben

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 08:45 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Water was incredibly low and much of the sloughs and backwaters were running dry. Many redspotted sunfish in Shelby Lake.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 10:55 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Lifer! Second state iNat record.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehicks1054

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Luxilus cornutus x Nocomis biguttatus. I’ll add it later.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_mulligan

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 08:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γριβάδι (Cyprinus carpio)

Παρατηρητής

thespeciesisee

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrl

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 10:05 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Larger fish cyanellus, smaller fish megalotis. Both caught on same hook concurrently. Unique situation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

friendofnature2

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 06:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muckle

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 07:35 ΜΜ CDT

Περιγραφή

caught on size 22 hook with worm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muckle

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 04:25 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muckle

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 03:24 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muckle

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 03:23 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobler

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 04:32 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ray163

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beautifulbait

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 01:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustinboczek

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edhass

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Eastern Box Turtles. Okay dad, what do I do next??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrl

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 12:33 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcraft

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 02:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinofish99

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Esox niger

Παρατηρητής

emilio_c

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 12:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tgbirdnerd

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 02:31 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nstahlman

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 10:16 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Esox niger

Παρατηρητής

como_plants_animals_rocks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 01:10 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amwolf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 12:55 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_folds

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_blount

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tca12345

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 02:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustinboczek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 12:28 ΜΜ UTC

Περιγραφή

I'm really leaning hybrid on this fish. The reddish eye and orangish spots/colouration in the dorsal and anal fins, as well as the opercular flap looking to be inbetween those of Northern Sunfish and Pumpkinseed, are what have me thinking it. @koaw @scottgibson @uconnbirdfish

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayce-the-creature-creator

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

The last fish of the day, a pumpkingill I caught using worm.

I caught 4 pumpkinseed, 1 green sunfish, 2 bluegill, and 1 pumpkingill from the pond today. I ended up taking pictures of all of them.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilio_c

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 01:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustin_lynch

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 10:32 ΠΜ CDT

Περιγραφή

ANHC/UAPB survey. Backpack electrofishing. With Katie Morris and Maxwell Hartman.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinemetcalf

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 04:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinemetcalf

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 06:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κέφαλος (Mugil cephalus)

Παρατηρητής

jasonrl

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 09:27 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Caught in a cast net approximately 1000 nautical miles from the Gulf of Mexico

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinemetcalf

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 01:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdurkalec

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 12:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctiemann16

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 11:03 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Colorful fins, large mouth, and long operculum flap. Caught this hybrid here before.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)

Παρατηρητής

uconnbirdfish

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 01:08 ΠΜ HST

Περιγραφή

Juvenile(s) feeding on sap from pre-dug holes. At one point one hung motionless for about 5 minutes as if dead with its mouth agape and wings spread (see photos 4 & 6). There are numerous accounts on the Internet of Sapsuckers getting drunk from fermented sap to the point of falling out of a tree or allowing themselves to be picked up. Most of these accounts are anecdotal. Does anyone out there have insight on this?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydrophilus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2016

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2013 02:31 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_in_louisiana

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 10:00 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Leaning Bantam, but I’ll wait for confirmation before adding a more specific ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

illinoismultispecies

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 12:03 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcoldren

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 04:25 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrl

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 11:52 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Reelfoot Lake watershed slough

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffmci9

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 03:58 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keatonschneeflock

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 01:37 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swq-staff

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 08:02 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rchoover

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 11:42 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozarkpoppy

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 01:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ray163

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 09:39 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j__tanner_lloyd

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 02:40 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrl

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 01:30 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nonomay

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2018 07:47 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachbaranowski

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2018 06:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhking

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2018 03:14 ΜΜ EDT

Τόπος

bronte, on (Google, OSM)

Περιγραφή

Bronte, ON

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dkaposi

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2015 04:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrismerkord

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 11:37 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianl50

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 04:33 ΜΜ EDT

Τόπος

Belgrade (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Esox niger

Παρατηρητής

sercfisheries

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mvalente

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2019 02:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janine71

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 11:40 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beautifulbait

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 06:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 10:57 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ray163

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 10:36 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 02:27 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 03:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_hale_smith

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 05:13 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ncwrc_biologist

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 03:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandhills_semotilus

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Hybrid Chain x Redfin

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jubalfarmer

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 11:46 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandhills_semotilus

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uconnbirdfish

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2004

Περιγραφή

Hybrid Chain x Redfin Pickerel. Note intermediate snout length, teardrop under eye angling slightly back, retention of sort of chain-like markings, and reddish tinge on lower fins.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia605

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 11:58 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobvincent

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 06:28 ΜΜ CDT

Τόπος

Auburn, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uconnbirdfish

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2010

Περιγραφή

Redbreast x Green Sunfish hybrid. This combo is pretty rare in Connecticut.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

mcgowenm

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 04:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okbirdman

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 06:30 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ray163

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 05:14 ΜΜ UTC

Τόπος

Auburn, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmk00001

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2016 01:30 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrl

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 12:54 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Ohio River. Note the tooth patch as it compares to a hybrid striper (wiper)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrl

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 01:09 ΜΜ CDT

Τόπος

Paducah, KY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Ohio River. Note the tooth patches which can be a helpful ID clue.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 09:46 ΜΜ EDT

Τόπος

Farmville, VA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

@koaw This one is for you!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edhass

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 10:04 ΠΜ EDT

Τόπος

Reston, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Year-old Red-shouldered Hawk

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

edhass

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 11:00 ΠΜ EDT

Τόπος

Reston, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Female Northern Flicker

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

codyhough

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 05:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexislifers

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrl

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 12:26 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Lower Tennessee River watershed, both nuptial male and female specimens pictured. The nuptial changes in the the second dorsal fin of males, along with location, is diagnostic of this species, separating it from othe E. squamiceps complex relatives in this and other regions.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ray163

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 04:01 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apeterlongo

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 11:20 ΠΜ CEST

Τόπος

Trentino, Italy (Google, OSM)