Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathymcaleese

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2018 02:21 PM CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2014 02:50 PM CDT

Τόπος

Saint Joseph, DM (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2019 07:07 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2012 02:33 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2018 11:06 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2018 11:31 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2018 03:10 PM CST

Περιγραφή

Growing on the left side of the entrance to the trail to the Barbara J. Mapp Aviary Education Center.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπονδυλωτό Υποσυνομοταξία Vertebrata

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2009

Περιγραφή

Commonly heard calling from trees and shrubs in the early morning. Hear sound at http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=92866. I think it's a gecko.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewman

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2018 04:33 PM CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2018 01:02 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2014 12:45 PM CDT

Περιγραφή

Depositing egg pod