Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 1989

Περιγραφή

This historical set of images needs a bit of context; the 3rd and 4th images show pages of my field journal which describe this "observation." A longer version of the story will be uploaded to a journal post.
Short version: This is the first ever photograph of Texabama Croton (Croton alabamensis var. texensis) on the day I showed the population to graduate student Steve Ginzbarg (U. Texas Botany Dept.; L in photo). I had discovered the shrubs during field work on May 31, 1989. I invited Steve Ginzbarg and John Gee (R in photo) to examine the plants on my next visit to the tract. Steve went on to name the plants as a new variety of Alabama Croton (Sida 15(1):41-52, 1992):
https://www.jstor.org/stable/41967533
At the time, this was a private ranch. The croton became one of the focal plant Species of Concern for the Balcones Canyonlands Conservation Plan. The tract was later acquired for the Refuge of the same name, primarily for its population of Black-capped Vireos and Golden-cheeked Warblers, but also because this spot (where this photo was taken) is the "Type Locality" for Texabama Croton.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεύκο (Γένος Pinus)

Παρατηρητής

vanjoy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 09:22 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinpedraza

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 02:16 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

currenfrasch

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 06:12 ΜΜ CDT

Περιγραφή

on Tragia leptophylla https://www.inaturalist.org/observations/116345287

The plant exhibited several swollen segments on the stem just above the flower. The plant also had galls on the previous year's stems.

Wasp: https://www.inaturalist.org/observations/144876289

More gall photos: https://www.inaturalist.org/observations/144864332

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doppelganger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonodactylus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 09:37 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2005 03:37 ΜΜ BST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathymcaleese

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2018 02:21 ΜΜ CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2014 02:50 ΜΜ CDT

Τόπος

Saint Joseph, DM (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2019 07:07 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2012 02:33 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2018 11:06 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2018 11:31 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2018 03:10 ΜΜ CST

Περιγραφή

Growing on the left side of the entrance to the trail to the Barbara J. Mapp Aviary Education Center.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2009

Περιγραφή

Commonly heard calling from trees and shrubs in the early morning. Hear sound at http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=92866. I think it's a gecko.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewman

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2018 04:33 ΜΜ CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2018 01:02 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2014 12:45 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Depositing egg pod