Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duskyhead

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μορχέλα (Γένος Morchella)

Παρατηρητής

achpeterson

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 12:26 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μορχέλα (Γένος Morchella)

Παρατηρητής

sjfarmer

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 01:10 ΜΜ AKDT

Τόπος

Sterling, AK, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cahaba

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020

Περιγραφή

vert_angle_deg=-46.1 / horiz_angle_deg=-1.3

Ετικέτες