Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna120

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 04:32 ΜΜ EDT

Περιγραφή

AI suggested

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

jessicalowery

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 12:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπονδυλωτό (Υποσυνομοταξία Vertebrata)

Παρατηρητής

linda22849

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 04:28 ΜΜ AEDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

chrystal1914

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2024 01:51 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

I want to say shearwater or petrel but the last time I uploaded a bird skull it turned out to be a gurnard

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

jono_henshaw

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 12:44 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onefishyboi

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 02:55 ΜΜ PDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

laura_daisy

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 11:32 ΠΜ EDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

gwt2102

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 01:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishesoftexas

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 05:51 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishesoftexas

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 05:52 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainc

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 09:42 ΜΜ CET

Περιγραφή

Dentition

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbushes

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 01:47 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbushes

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 01:45 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbushes

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 01:44 ΜΜ GMT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

sbushes

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 01:42 ΜΜ GMT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

sbushes

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 01:42 ΜΜ GMT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

hana_imany

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 04:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shene

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 04:54 ΜΜ EDT

Τόπος

Carling, ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

We found these bones in the forest around 1000ft from the lake. Not really sure what this is.

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

kbahls

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 12:28 ΜΜ CDT

Περιγραφή

"Sheephead."

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 02:27 ΜΜ CEST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

catchwords

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 03:31 ΜΜ NZST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

inat5

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 12:58 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουγγρί (Conger conger)

Παρατηρητής

jenw

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 12:03 ΜΜ BST

Περιγραφή

Consensus was part of a fish? Salmon?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

smdawes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 12:26 ΜΜ EST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

zee_z

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 02:08 ΜΜ PST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

birdguywes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 04:53 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Mystery bony object found on the beach in an estuary. Note bilateral symmetry, suggesting midline of the animal...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karrihartley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2023 06:35 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Wash-up.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sky001b

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 12:54 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature_asian

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 10:56 ΠΜ NST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

josscarr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2023 03:00 ΜΜ GMT

Περιγραφή

Pile of fish bones, likely the remnants of a meal eaten by a seabird.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellysteele

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 01:07 ΜΜ EST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

asteriscus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 10:28 ΠΜ CET
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

ecota55

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

gabriel_knight

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 01:00 ΜΜ EST

Περιγραφή

Daughter found washed up on beach. Shell? Bone?

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

human_landfill

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 02:51 ΜΜ EST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

ward_j

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2024 12:26 ΜΜ EST

Περιγραφή

Can not figure out if this is an alligator, fish, or something else

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

gabrielabonfim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 04:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

sweetpea-ids

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 02:26 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewbreaybolton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 08:34 ΜΜ EST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

picassocat13

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 03:05 ΜΜ PST

Περιγραφή

Fish bone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aiva

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 05:00 ΜΜ MST

Περιγραφή

*Note: Time stamps are manually adjusted and approximate to nearest 30mins, due to camera error

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

justinbenjamin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 12:07 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

I don’t know what this skull belongs to. It looks mammalian but the shape isn’t that of a possum, dog, or cat.

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

toblerone0902

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 10:28 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπαρίδες (Οικογένεια Sparidae)

Παρατηρητής

susancarly

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2023 01:08 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριγλίδες (Οικογένεια Triglidae)

Παρατηρητής

h_456

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2023 03:06 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

h_456

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2023 03:43 ΜΜ EST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

the_key

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 11:42 ΠΜ PST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2023 10:05 ΜΜ -03
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

vivalligator

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 04:52 ΜΜ CDT

Περιγραφή

going through old shells and bones, location is changed to the location they were found at and the date is the year found (unsure of exact month)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darcierose

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 04:45 ΜΜ PST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

ditchontologist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2023 11:16 ΠΜ EST

Τόπος

Gloucester, VA, US (Google, OSM)
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

rbi_consultants

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2023 03:01 ΜΜ MST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

eminer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2023 01:07 ΜΜ CST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

whatch11

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2023 03:15 ΜΜ EST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

rlawler

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2018 03:32 ΜΜ EDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

outdoorobserver

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2023 11:35 ΠΜ PST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

boooooob265

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 03:54 ΜΜ CET

Τόπος

Bouin (Google, OSM)

Περιγραφή

Os ou cartilage, trouvé sur une plage

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

bilal_inas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 10:32 ΠΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Επινεφελίνες (Οικογένεια Epinephelidae)

Παρατηρητής

pudd1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 07:11 ΜΜ EST

Περιγραφή

Found washed up on shore while tide was out.
Not sure I would say there were multiple rows of teeth, could just be porous bone.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπονδυλωτό (Υποσυνομοταξία Vertebrata)

Παρατηρητής

data_nerd

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

data_nerd

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

data_nerd

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

data_nerd

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

data_nerd

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

data_nerd

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

data_nerd

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

data_nerd

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

data_nerd

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

data_nerd

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπονδυλωτό (Υποσυνομοταξία Vertebrata)

Παρατηρητής

data_nerd

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

data_nerd

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπονδυλωτό (Υποσυνομοταξία Vertebrata)

Παρατηρητής

data_nerd

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπονδυλωτό (Υποσυνομοταξία Vertebrata)

Παρατηρητής

data_nerd

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

criscolodel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024

Περιγραφή

Encontrado na praia. À primeira vista tive a impressão de que os buracos eram locais onde haviam olhos e que a parte mais clara era algum resquício de bico, mas quando me aproximei vi que a parte que pensei que fosse um bico era uma placa plana.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 10:36 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Florida day 2: Cape San Blas / St. Joseph Peninsula:
inaturalist.org/calendar/lincolndurey/2023/11/4

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david18070

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 03:57 ΜΜ ACST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

loriellen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 12:04 ΜΜ PST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

photon_polyphemus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 02:09 ΜΜ EST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

brianjmader

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 01:18 ΜΜ CST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

lizardking

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 04:59 ΜΜ EST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

nicholelindsey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 12:48 ΜΜ ACDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

vivalligator

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 11:08 ΠΜ CST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

bichir

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 12:25 ΜΜ EST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

lizardking

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 05:11 ΜΜ EST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

chris_lapointe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 10:54 ΠΜ EST

Περιγραφή

Found this skull on Indian Shores beach down here in Florida, was looking to see if anyone could identify the species this belongs to!

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

loriellen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2024 03:30 ΜΜ PST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

lostcoast_angling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 02:13 ΜΜ PST

Τόπος

Ferndale, CA, US (Google, OSM)
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 01:51 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamobrien

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 07:23 ΜΜ NZDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

thetinyadventurer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 04:07 ΜΜ CST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

manzanaresjc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 12:29 ΜΜ PST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

mark2085

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 01:30 ΜΜ EST

Περιγραφή

Part of jaw?

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

h_456

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 07:01 ΠΜ EST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

laracord

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 12:02 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συναγρίδα (Dentex dentex)

Παρατηρητής

major_bombylius

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Málaga, ES-AN, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turtleboy92

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 01:11 ΜΜ EST

Περιγραφή

Striped bass skull?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

younis_menkara

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 07:01 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caradimare

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:29 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Gofari (Pomatomus saltatrix)

Παρατηρητής

turtleboy92

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 01:21 ΜΜ EST

Περιγραφή

Lower jaw bone of blue fish?

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

polivstes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 01:58 ΜΜ EST