Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sparkn

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 12:48 ΜΜ WIT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachnoddin

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 11:13 ΠΜ PST

Περιγραφή

I was delighted to come across this monitor lizard on my morning walk. I had been told by family that they are all over the place here, yet this was my first sighting. It was initially soaking up some sun on an exposed part of a large limestone wall.

I first saw the yellow and black banding on its tail through some leaves and branches as I approached. When I scrambled to get my phone out, it slowly began climbing the wall into the security of the vegetation above.

I’m generally unfamiliar with most monitor species. I had to do a quick Google search to figure out how many different species we have in the Philippines. Based on its appearance and my location, I landed on varanus cumingi (yellow-headed water monitor).

I would say it’s length was about 30-36 inches from its head to the tip of its tail.

Beautiful find!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wavey

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2019 01:08 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philbeetles

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 07:47 ΠΜ PST

Περιγραφή

From Candalaga Mt. possible new

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonteo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 08:32 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonteo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 07:32 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonteo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 08:36 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennethchinimages

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 12:32 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanjaya_kanishka

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanjaya_kanishka

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 02:53 ΜΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Sarawak, MY (Google, OSM)

Περιγραφή

From type locality

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2015 03:42 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2008 10:18 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2008 06:08 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2004 12:38 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanjaya_kanishka

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2020 12:21 ΜΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2010

Τόπος

Vietnam (Google, OSM)

Περιγραφή

Larva observed in a forest pool.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 08:38 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 10:29 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 10:03 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 11:29 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 03:30 ΜΜ +08