Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023

Περιγραφή

Caught via Cerceris fumipennis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023

Περιγραφή

Caught via Cerceris fumipennis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023

Περιγραφή

Caught via Cerceris fumipennis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023

Περιγραφή

Caught via Cerceris fumipennis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023

Περιγραφή

Caught via Cerceris fumipennis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023

Περιγραφή

Caught via Cerceris fumipennis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023

Περιγραφή

Caught via Cerceris fumipennis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023

Περιγραφή

Caught via Cerceris fumipennis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023

Περιγραφή

Caught via Cerceris fumipennis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023

Περιγραφή

Caught via Cerceris fumipennis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023

Περιγραφή

Caught via Cerceris fumipennis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023

Τόπος

Cheshire, CT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Caught via Cerceris fumipennis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

No data
M. dimagatensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023

Περιγραφή

Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023

Περιγραφή

Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023

Περιγραφή

Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023

Περιγραφή

Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023

Περιγραφή

Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023

Περιγραφή

Location approximate
https://www.inaturalist.org/observations/178573697
Lost specimen in carpet :(

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Location approximate
Myophilous - in mushroom

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

In felled tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

In felled tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

In felled tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

In felled tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023

Τόπος

Simsbury, CT (Google, OSM)

Περιγραφή

Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Parasitizing something in Acer sp.
https://www.inaturalist.org/observations/163288888

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Parasitizing something in Acer sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023

Περιγραφή

Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023

Περιγραφή

31st Treehopper Aggregation
Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023

Περιγραφή

31st Treehopper Aggregation
Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023

Περιγραφή

Pulvilli blunt spade-shaped

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023

Περιγραφή

Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

71

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

74

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023

Περιγραφή

31st Treehopper Aggregation
Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023

Περιγραφή

21st Treehopper Aggregation
Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

6

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

8

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

18

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

19
Host: Fraxinus pennsylvanica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

24

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

33

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023

Τόπος

Newark, DE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

@borisb any thoughts? A weird one

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023

Περιγραφή

31st Treehopper Aggregation
Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023

Περιγραφή

31st Treehopper Aggregation
Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023

Περιγραφή

31st Treehopper Aggregation
Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023

Περιγραφή

31st Treehopper Aggregation
Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023

Περιγραφή

31st Treehopper Aggregation
Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023

Περιγραφή

31st Treehopper Aggregation
Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023

Περιγραφή

31st Treehopper Aggregation
Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023

Περιγραφή

31st Treehopper Aggregation
Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023

Περιγραφή

31st Treehopper Aggregation
Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023

Περιγραφή

21st Treehopper Aggregation
Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023

Περιγραφή

31st Treehopper Aggregation
Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023

Περιγραφή

Location approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g_collection

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023

Περιγραφή

Location approximate