Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teale_britstra

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2018

Περιγραφή

UnID Fruit Fly - perhaps Bactrocera sp.?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markayers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2020 02:57 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graemevc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2015

Περιγραφή

Hardyadrama excoecariae - female
Identified as Hardyadrama excoecariae on Bowerbird by Graeme Cocks

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 01:34 PM AEST

Περιγραφή

Diptera : VPNR

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leafydragon

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 09:17 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jb2602

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 02:38 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 10:35 AM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gumnut

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 11:03 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasudeesha

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 02:41 AM EDT

Περιγραφή

Tabanidae (Horse and Deer Flies). Photographed at Magamba Forest, West Usambara, Tanzania on 6 November 2021.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2019 10:59 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ktor

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2019 04:34 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nakarb

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2017 06:19 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 11:45 AM +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wynand_uys

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2017 11:40 AM SAST

Περιγραφή

Wingspan 22mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushboy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2019 05:35 AM SAST

Περιγραφή

An eventful early morn

Big buzzing horse trapped in kitchen. Tried vainly to photograph and get him out. Landed in coffee cup in sink - great photo op!
Quickly released in garden outside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suretha_dorse

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2020 11:11 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaunnemarelize

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2020 08:19 AM SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denis_m

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 04:02 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2019 01:49 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaiasmorataya

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2018 01:50 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hipsterbirders

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2015 09:51 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanwildlife

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 09:19 PM UTC

Τόπος

Sabanitas, Panamá (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 11:30 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariavirginia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 08:30 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charadrius

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2008 12:48 PM PST

Περιγραφή

on a Tapirus terrestris

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthgo

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 09:58 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mokperu

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 07:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericosonntag

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2010 11:42 AM -03

Τόπος

Conde, BR-PB, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericosonntag

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2010 11:46 AM -03

Τόπος

Conde - PB, Brasil (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enricotosto96

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Paraná, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

proserpinchen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corvusnox

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 02:20 PM -03

Τόπος

Cotia, BR-SP, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joas_df

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 09:31 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azambolli

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 09:22 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 12:54 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 12:57 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlossch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 10:55 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlossch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2013 02:29 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giramone

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 04:10 PM -03

Περιγραφή

Individuo Derecha

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aacocucci

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 12:37 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandra536

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2021 09:11 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fchieffo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2021 10:53 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aacocucci

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 04:50 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juli_badini

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2022 07:31 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablof

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 06:26 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 03:43 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kurek

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 01:51 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 08:58 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2018 10:54 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 09:25 PM NZDT

Περιγραφή

A very tiny fly. Body length approx. 2mm?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 11:51 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 06:45 PM EDT

Τόπος

Atiwa, Ghana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlagerwey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2020 10:40 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gumnut

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 10:31 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogstanden

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2021 09:19 PM HST

Περιγραφή

Superficially like Sapromyza brunneovittata, but more muted patterning and lacks some dark rings on legs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellurasanctuary

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slowswakey

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 09:43 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khollegh

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 08:24 AM +08

Τόπος

Bishan, Singapore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 10:12 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maluruto72

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 01:18 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bahleman

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 09:51 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_whitaker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 08:48 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluehillescape

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 04:26 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauloarana

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 05:16 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayla_mccurdy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 08:08 AM EEST

Τόπος

LP, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Sitting on a jacket plum (Pappea capensis) leaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 09:28 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosshawkins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 10:06 AM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pranavgopalanrk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 07:00 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scchaney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 10:54 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaudettelaura

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 09:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarbharathy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 09:06 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomasvpvaldivia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 02:29 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_hualpa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:11 AM UTC

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aacocucci

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 05:51 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomvierus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 10:36 AM +12

Τόπος

Sovi Basin, Fiji (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 12:47 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 09:18 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennstockil

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 10:15 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennstockil

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 09:36 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 07:55 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niboldus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 12:05 PM -03

Τόπος

Quebrada de Macul (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harturnoia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 02:54 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 08:11 AM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomascarper

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 04:00 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmcancino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 02:11 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattreidphotography

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 10:01 AM AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 10:17 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterpeterson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 12:57 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harturnoia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 01:37 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablonunezfuentes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 01:10 PM -03

Τόπος

San Fernando (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aacocucci

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magazhu

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zipactli

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2018 01:53 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elrayman210

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 06:04 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javaro

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 02:52 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

easleybirding

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2017

Περιγραφή

Common species in this area - especially from late May thru July. I have donated lots of my own blood over the years to this lovely creature.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2018 12:09 PM EDT

Ετικέτες

fly