Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ottoh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 06:29 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikbaines

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 05:07 PM NZDT

Περιγραφή

Old specimens on rotting log

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 02:32 PM NZST

Περιγραφή

Seddon Fields, Western Springs, Auckland 1022. By the bridge over Motions Creek to Jaggers Bush.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 02:24 PM NZST

Περιγραφή

Outer Waitemata Harbour at Pipimea Head, Mission Bay, Auckland. Under intertidal rocks on reef, with egg coils.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lloyd_esler

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 02:03 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 11:22 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 03:43 PM NZST

Περιγραφή

Under small grove of Eucalyptus. Same site as this observation https://inaturalist.nz/observations/81004957

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:30 PM NZST

Περιγραφή

Common, in understory of montane beech forest

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021

Τόπος

Dunedin, Kew (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2021

Περιγραφή

2.5 mm

caught by James Tweed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2021 02:13 PM +13

Περιγραφή

On decaying log under montane broadleaved forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lloyd_esler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 01:37 AM NZDT

Περιγραφή

Amazing looking thing. Never seen anything like it

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2021 11:54 AM NZDT

Περιγραφή

Street planting of Lantana montevidensis, out front of 54 Huia Rd, Point Chevalier, Auckland 1022.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2021 11:54 AM +13

Περιγραφή

Occasional, in alpine cushionfield

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Περιγραφή

Occasional, in alpine cushionfield

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lloyd_esler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 05:35 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2020

Περιγραφή

Caught by James Tweed while sweep netting in snow tussock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2020 02:52 PM +13

Περιγραφή

Rare, on sandy beach

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ottoh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2020 09:26 AM NZDT

Περιγραφή

On a rotting log in regenerating native bush

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2020 11:05 AM +13

Τόπος

9382, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Occasional, in stony dryland herbfield

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 11:58 AM NZST

Περιγραφή

Peziza varia, growing in a pile of shredded garden waste

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Περιγραφή

Deconica baylisiana, growing on silty substrate in shallow gully draining road amongst short turf of grasses and sedges, confined to this site

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2020 04:04 PM NZDT

Περιγραφή

Green patterned grasshopper, in alpine vegetation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2012 12:27 PM NZDT

Περιγραφή

Gynoplistia magnifica - female

female flagellum with 16 joints, first 8 bearing short projections

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_wills

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 10:14 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_wills

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2019 09:17 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiew

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2019 10:37 AM NZST

Περιγραφή

Medium sized mushroom with dark brown gills, and rather narrow stipe growing under English beech tree in the leaf mould. Spore print is black, spores tear drop shaped with textured appearance. The cap is light in colour, and somewhat downy in texture.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiew

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019 02:53 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_wills

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2019 02:29 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_wills

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2019 05:08 PM NZDT

Περιγραφή

I hope this isn't just another introduced species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2019 02:07 PM NZDT

Περιγραφή

Abrotanella, uncommon, one plant found growing under boulder on track

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2019 03:42 PM NZDT

Τόπος

Dunedin, Kew (Google, OSM)

Περιγραφή

Syrphidae: Eristalis tenax - Drone Fly, female, 16 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2019

Περιγραφή

Gittos Domain. East of Sandy Bay, side of track along top of coastal cliffs. Several adults observed on the underside of leaf blades of Astelia banksii. Photos 1-3 show an adult male.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill-nz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2018 02:09 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill-nz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

Bay of Plenty, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill-nz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2018 02:14 PM NZDT

Περιγραφή

Had been paralysed by a shiny blue/black hunting wasp. An ID would be most appreciated.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2018 04:25 PM NZST

Περιγραφή

Calostoma rodwayi on soil under mountain beech (Fuscospora cliffortioides). Specimen photo DAO_0037

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2017 10:47 AM NZDT

Τόπος

Aramoana (Google, OSM)

Περιγραφή

Tachinidae: Peremptor kumaraensis
Quite a few seen on the boardwalk trail and in the arboretum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2017 11:33 PM NZDT