Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 12:57 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karooicus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 09:09 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 09:38 ΠΜ SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2020 06:28 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerhardmalan

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2016 02:08 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outramps-tanniedi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2014

Περιγραφή

Gnidia - Louis Jordaan^s pic


Nobody seems able to give this a name. It is thought to be a new species, so I am attaching a site sheet to it. If it turns out to be well known and not Redlisted, we will delete the ss. It was about 2m high and only occurs in this one locality at Min Water.

The display photograph was taken by Louis Jordaan who owns Min Water. The veg type was a mixture of Renoster and Fynbos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 12:51 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_walton

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2015

Περιγραφή

Erica dispar


A beautiful subshrub!