Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsuttonwildlifegarden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 03:12 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Nectaring on Horsemint (Spotted Beebalm), Monarda punctata. The worst photo is 1st because it shows the short, straight petiole.