Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janho

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 02:15 PM HKT

Τόπος

香港船灣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewman

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

escaping

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudiapogoreutz

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Makkah, SA (Google, OSM)

Περιγραφή

On a shallow reef flat that was hit by bleaching 2 ly ago (Oct/Nov 2015)