Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φασματώδη (Τάξη Phasmida)

Παρατηρητής

kaibilbalam

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2015 12:46 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaibilbalam

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2013 09:01 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Espécimen colectado por Ing. Raul Trujillo Tovar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaibilbalam

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2015 10:33 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaibilbalam

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2012 02:58 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Se puede observar algo en un extremo del ejemplar, posiblemente un parásito.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaibilbalam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2016 01:31 ΜΜ CDT