Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukas_south_of_the_clouds

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 03:16 PM +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

cstobie

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2019 09:30 AM EDT

Τόπος

Canchis, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 05:31 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 02:44 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanilendil

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 09:10 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenlapwing

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2018 02:26 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenlapwing

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2018 02:20 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenlapwing

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2018 02:16 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenlapwing

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2018 01:21 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenlapwing

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2018 10:43 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_rodrigues

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 10:15 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpdandretta

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 10:09 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2019 03:09 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrtnlowr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2016 09:11 AM -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrtnlowr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2006 03:32 PM -04

Τόπος

Nor Cinti, Bolivia (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_teixeira

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2018 02:29 PM UTC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayrilizcoro

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 03:58 PM UTC

Τόπος

Latacunga, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Fotografía tomada en el borde del campo de cultivo de chocho del agricultor José Santamaría

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasr

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 08:12 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco_sornoza

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 10:30 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco_sornoza

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 12:48 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acevedocharry

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 03:18 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisyupa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 01:28 PM -05

Τόπος

Quijos, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

souhjiro

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 01:17 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paran_amitava

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 10:43 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollyamato

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 09:31 AM -05

Τόπος

08235, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

hollyamato

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 12:12 PM -05

Τόπος

08170, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollyamato

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 08:13 AM -05

Τόπος

08170, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablodemaio

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2019 04:41 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablodemaio

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2019 02:58 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollyamato

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 11:54 AM -05

Τόπος

08235, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ymber_flores

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 10:29 AM UTC

Τόπος

Padre Abad, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slobird

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 02:28 PM PDT

Τόπος

Nome, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mire7

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 10:38 AM UTC

Τόπος

14400, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2019 11:50 AM -05

Τόπος

Urubamba, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2018 01:50 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Τόπος

Cusco, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curcu34

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 02:41 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

packardr90

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2015 10:21 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassiozocca

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 07:58 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardo_kenyu

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 01:07 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)

Παρατηρητής

isidoreajar

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2012 01:06 PM AEDT

Περιγραφή

a guess..

superficially similar to P. vaginata?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swanand

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 10:30 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

prakash_chand

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:21 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babloo_farswan

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 09:39 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babloo_farswan

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 12:53 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komiljonsaidov

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 02:48 PM +05

Τόπος

Tajikistan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cactusexplorer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aacocucci

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2006 12:28 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενέκιο (Γένος Senecio)

Παρατηρητής

aacocucci

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2006 12:24 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marielrb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2008 01:39 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilder_quispe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 11:01 AM -05

Τόπος

Huancayo, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marielrb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2010 02:27 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shizhao

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 11:49 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 04:27 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)

Παρατηρητής

gmmv80

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2016 12:02 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)

Παρατηρητής

gmmv80

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2016 08:37 PM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasminetrekker

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2018 12:05 PM MDT

Τόπος

Kargil, IN-JK, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greeeenriver

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2011 11:36 AM -05

Περιγραφή

approx 3400m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saurabhsawant

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2021 11:29 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swanand

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 01:53 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junior84

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Lambayeque, PE (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 06:57 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαξιφράγκα (Γένος Saxifraga)

Παρατηρητής

vyacheslavluzanov

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 08:29 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xulescu_g

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 03:36 PM EEST

Τόπος

Bușteni, Romania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαξιφράγκα (Γένος Saxifraga)

Παρατηρητής

stubbsrl

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 06:16 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misterup

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 02:43 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

besnikfetiu1

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 03:25 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σάλβια (Γένος Salvia)

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Bhutan (Google, OSM)

Περιγραφή

Sighting and photos (c) phuentsho.
Field Notes - A beautiful plant which is often domesticated for the lovely flowers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

paolaandreavillagranaqueveque

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2020 07:14 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2009 08:45 PM BST

Τόπος

Near Iquitos (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zlange123

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 02:36 PM EDT

Τόπος

Cuzco, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariaeugeniau

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2015 02:40 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariaeugeniau

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2015 10:53 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresraza

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 08:16 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 11:57 AM CST

Τόπος

Hohhot, CN-NM, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

microraptorshen

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 02:46 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericosonntag

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 03:09 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdsage

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 02:31 PM -03

Περιγραφή

This orange mallow was growing in the shade of the ruderal lawn at this location.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

syrrhaptes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2017

Περιγραφή

Tropaeolum polyphyllum (yellow flowers) trailing amongst Alstroemeria ligtu). Tropaeolum polyphyllum Cav. con. 4: 65 1798. [Accepted name (Tropaeolaceae) native range is Central Chile to NW. Argentina: http://powo.science.kew.org]. Leaflets 10L x 2W mm. Flower overall 24H x 20W; spur 14L mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

nataliaescobar

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 04:52 PM UTC

Τόπος

Sozoranga, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)

Παρατηρητής

nataliaescobar

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 06:03 PM UTC

Τόπος

Utuana, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενέκιο (Γένος Senecio)

Παρατηρητής

shirley_saavedra

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 12:36 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbetboy

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 08:58 AM -05

Τόπος

08145, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)

Παρατηρητής

juanjesusttupauscamayta

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 05:35 PM EST

Τόπος

Santiago, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yanely1

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 09:34 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catalina54

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessi104

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 08:27 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frangtaboas

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 12:16 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guille

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

basiliojimichtz

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 12:17 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)

Παρατηρητής

nicoigue

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2017 11:47 AM UTC

Τόπος

Congreso 2017 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastian_riveros

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastian_riveros

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2017 03:50 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoigue

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2018 11:25 AM UTC

Τόπος

Conguillio (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csarmmolina

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Περιγραφή

Cueva de los Leones (Anemone decapetala var. decapetala).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaperezorellana

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2017 05:43 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2019 05:32 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

alefox123

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 10:42 AM -05

Τόπος

Reserva Orchideas (Google, OSM)

Περιγραφή

Found at 2800 meters

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macasado

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2014 12:17 PM CEST

Τόπος

Gipuzkoa, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthonyromano

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2013