Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

em_parker

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 10:47 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On Euthamia graminifolia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungifern

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 01:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithjd

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 10:29 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lholl

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 06:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brunoasm

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 01:10 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elhamm

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 05:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

smithjd

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 07:56 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On canola leaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephaniebrist

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 09:03 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleydarst

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 12:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleydarst

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cystav

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

cool weevil

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisha84

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 12:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elhamm

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 10:15 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elhamm

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 11:16 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annabelle59

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 12:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσωπίνες (Υποοικογένεια Chrysopinae)

Παρατηρητής

annabelle59

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 05:08 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Seen on a broccoli plant leaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoine_guiguet_

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 04:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cael

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 04:27 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cael

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:16 ΠΜ CDT

Περιγραφή

First one! Followed by conservatively ten billion more

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjkrueger

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 04:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithjd

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 12:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iwoodard

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 05:55 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyhusic

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 12:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganclark

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 09:58 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elhamm

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 12:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάπτερη Φάλαινα (Megaptera novaeangliae)

Παρατηρητής

nrabi

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 06:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephaniebrist

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 09:36 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreyconner

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 04:02 ΜΜ EDT

Τόπος

Augusta (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkoffel

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 01:10 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyhusic

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 10:53 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elhamm

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 11:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iwoodard

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 07:14 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iwoodard

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 11:26 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoine_guiguet_

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2016 06:07 ΠΜ JST

Περιγραφή

Duplication of the mine-gall observation accessible at this address:
https://www.inaturalist.org/observations/55050743

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoine_guiguet_

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2016 05:24 ΠΜ JST

Περιγραφή

Duplication of the gall observation accessible at this address: https://www.inaturalist.org/observations/55050742

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iwoodard

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 05:38 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmheberling

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 10:03 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrabi

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 12:11 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrabi

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 01:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crutkoski

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 04:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iwoodard

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 06:29 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Leucistic?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmheberling

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmheberling

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:09 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ada_j

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 01:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iwoodard

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmheberling

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 04:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iwoodard

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 11:27 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmheberling

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 12:24 ΜΜ EDT
Mammals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)

Παρατηρητής

iwoodard

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 03:57 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Looked larger than a raccoon. Didn't move over the span of roughly an hour. Really unsure what it is!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

alexsills

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 09:22 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmheberling

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 01:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrabi

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 11:33 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annabelle59

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 11:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annabelle59

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 12:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericlopresti

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023

Περιγραφή

unliteral infestation of Leucania, presumably phalaenodectes (but I guess could be hippeoides?).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrabi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 05:25 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrabi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2023 09:12 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrabi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 01:53 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrabi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 09:44 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrabi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 11:23 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrabi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 08:44 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrabi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 03:47 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrabi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 01:51 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turtologist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 09:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinnamonmittan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 11:12 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turtologist

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 06:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yomoriah

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 08:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katherine_h

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 05:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjkrueger

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 08:29 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkoffel

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2017 05:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkoffel

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2016 10:25 ΠΜ ADT

Περιγραφή

Interesting interaction between the white-tailed deer and this song bird caught on a camera trap. I have my idea for the bird, but help would really be appreciated.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Τρανονυχτερίδα (Eptesicus fuscus)

Παρατηρητής

nrabi

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 11:22 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Flew into bulding

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guidingguida

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 01:52 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Fungus growing out of a Ash bullet gall midge (Dasineura pellex) found on a green ash