Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norio_nomura

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 07:01 ΠΜ JST

Περιγραφή

one-eyed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oldfears

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Hainan, CN-HA, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sparkn

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Lincang, CN-YN, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin

Ημερομηνία

Μάιος 2014

Τόπος

Guiyang, CN-GZ, CN (Google, OSM)

Περιγραφή

One individual observed swimming in a duck pond at 10:00hrs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiguangshi

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 07:35 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sparkn

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Ningbo, CN-ZJ, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Hainan, CN-HA, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwat

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 04:13 ΜΜ MDT

Περιγραφή

I thought this snake was flattened as I approached in my vehicle. This was not the case — it sat contently in the middle of the road while digesting what was likely an unfortunate ground-squirrel.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sparkn

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 09:28 ΜΜ CST

Τόπος

Ningbo, CN-ZJ, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Καϊμάν (Caiman crocodilus)

Παρατηρητής

herpingtime

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 08:03 ΜΜ CST

Τόπος

Granada, Nicaragua (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennethchinimages

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sparkn

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Ningbo, CN-ZJ, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jueming641

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Ningbo, CN-ZJ, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sparkn

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Ningbo, CN-ZJ, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennethchinimages

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 08:15 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sparkn

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 02:43 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordygroffen

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Japan (Google, OSM)

Περιγραφή

JG6

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwwood

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2017 09:21 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcthomson

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ofaliaho

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 08:45 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canyonhiker

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Περιγραφή

A friend captured these images on her front porch. Realized later that they were raiding the nest of the Canyon Wren and must have climbed the rain gutter next to the bench to get to it. There were two snakes working together!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steensmountain

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2011 09:49 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Near Mormon Church camp along Catherine Creek

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steensmountain

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomkennedy

Ημερομηνία

Ιούλιος 2010

Τόπος

New Mexico, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard864

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2015 04:05 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kolbybray

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorprobst

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 02:04 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorprobst

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:14 ΠΜ MDT

Τόπος

Ivins, UT, US (Google, OSM)