Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτή Ύαινα (Crocuta crocuta)

Παρατηρητής

jwcolo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2017 04:33 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Lone Hyena

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτή Ύαινα (Crocuta crocuta)

Παρατηρητής

jwcolo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2017 08:50 ΠΜ MDT

Τόπος

Narok, Kenya (Google, OSM)

Περιγραφή

Large group several family groups in and out of various holes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτή Ύαινα (Crocuta crocuta)

Παρατηρητής

jwcolo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2017 09:45 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Lone Hyena scene on a trip from Ubuntu Camo North

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτή Ύαινα (Crocuta crocuta)

Παρατηρητής

jwcolo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2017 09:43 ΜΜ MDT

Περιγραφή

saw 3 though only 2 visible in this photo. Was on a trip from Ubuntu camp North

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτή Ύαινα (Crocuta crocuta)

Παρατηρητής

jwcolo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2017 09:46 ΜΜ MDT

Τόπος

Narok, Kenya (Google, OSM)

Περιγραφή

4 Hyena