Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roberto372

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Hidalgo, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Este ejemplar fue solado en este lugar donde se encuentra un cuerpo de agua. En la comunidad existe poco conocimiento de la especie y de su importancia, y los extraen para el consumo. Aunado a eso las autoridades municipales expresando esa misma tendencia, optaron por introducir especies ajenas a este lugar (carpa y Tilapia)