Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjeld_brem

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2014

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Young larva on Betula (8 m in level) - Length: 8 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

symphyta

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 10:56 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hokli

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 10:47 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Garden at light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ingridaltmann

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018 10:02 ΠΜ CEST