Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rustyflowerpiercer

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 12:21 ΜΜ -05

Τόπος

CAJAS, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gustavomorejon

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 03:58 ΜΜ -05

Περιγραφή

Proyecto Polinizadores, Universidad Católica de Cuenca.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rustyflowerpiercer

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 08:32 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

souhjiro

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 05:08 ΜΜ -05

Τόπος

Ricaurte, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

souhjiro

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 11:45 ΠΜ -05

Τόπος

Cuenca, Ecuador (Google, OSM)