Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chancheekeong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 10:34 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanjana_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021

Περιγραφή

Were grooming each other

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psychoyogi

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 05:56 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knotsnake

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 06:40 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chancheekeong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 02:00 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fellow_fauna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2019

Περιγραφή

Along Pasir Ris mangrove boardwalk

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_in_nature

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 12:23 PM +07

Περιγραφή

2 поющих самца

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fadzrun

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοσουσουράδα (Motacilla cinerea)

Παρατηρητής

peterthedragon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 09:30 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2012 01:03 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γραμμοτσικνιάς (Butorides striata)

Παρατηρητής

chanshir

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2017 06:30 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chancheekeong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Malaysia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wengchun

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Malaysia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wengchun

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2016 11:17 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hongwy

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 11:10 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chancheekeong

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 01:59 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laipeng

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 12:39 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chancheekeong

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Malaysia (Google, OSM)

Περιγραφή

Diving

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea)

Παρατηρητής

chancheekeong

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Malaysia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 12:59 PM +08

Περιγραφή

Juvenile

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 11:26 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hongwy

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 11:10 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bentsai

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2010 05:26 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bentsai

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2010 06:35 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bentsai

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2010

Τόπος

Sabah, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bentsai

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2010

Τόπος

Sabah, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcwoo

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 09:32 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

limyujun

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 02:01 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anukma

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Malaysia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 02:19 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chancheekeong

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Malaysia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munimzabidi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2019 03:54 PM +08

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Όρκα (Orcinus orca)

Παρατηρητής

kerrileeharris

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 11:16 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chancheekeong

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 01:59 PM +08

Περιγραφή

A couple making a nest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chancheekeong

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Malaysia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheikh2

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 06:30 PM AWST

Περιγραφή

Resring on the tree branch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτίτης (Actitis hypoleucos)

Παρατηρητής

nathan666

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 01:01 AM UTC

Τόπος

Punggol, Singapore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

Παρατηρητής

rhinos59

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 08:10 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roythedivebro

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2020 09:35 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roythedivebro

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2020 10:05 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roythedivebro

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2020 09:08 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angie426

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 11:59 AM AWST

Τόπος

Healing Garden (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank103

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Wales, GB (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anukma

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Malaysia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chancheekeong

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Malaysia (Google, OSM)

Περιγραφή

Kelanang

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chancheekeong

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Malaysia (Google, OSM)

Περιγραφή

Kelanang

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chancheekeong

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Malaysia (Google, OSM)

Περιγραφή

Male, Taman TAR

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chancheekeong

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Malaysia (Google, OSM)

Περιγραφή

Male, Taman TAR

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurade

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 08:45 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akm_d

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2018 05:58 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterthedragon

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 12:00 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parinyaherp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2013 12:38 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοκελάδα (Anthus cervinus)

Παρατηρητής

marcelfinlay

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 07:53 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monarchatto

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 06:09 PM AWST

Περιγραφή

mating, I think top is female and bottom is male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chancheekeong

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Malaysia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

almonument

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2019 09:55 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2005 12:27 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hongwy

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 10:36 AM +08

Τόπος

Punggol, Singapore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterthedragon

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 08:30 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chancheekeong

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Malaysia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Νεροχελίδονο (Glareola maldivarum)

Παρατηρητής

nerei

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2021 12:56 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

frank103

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2021 11:47 AM GMT

Τόπος

Cardiff, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsinghhss

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2019 09:30 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neomorphus

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2015 12:14 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2007 10:36 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2012

Τόπος

Chiapas, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

photo kollage of the display flight

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Μάρτιος 2014

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willnuneztours

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morten

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raultrujillotovar5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Chiapas, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Macho

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Ιούλιος 2013

Τόπος

Malaysia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterthedragon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 10:00 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachow

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 09:43 AM +08

Τόπος

Pasir Ris Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterthedragon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2021 08:45 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joswan12

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2015 08:00 AM AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2010 08:40 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johsan65

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020 11:50 AM CET

Περιγραφή

Male of subspecie C. e. alticristatus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kei_y

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mohd_shazwan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 03:16 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thaibirder

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2019 05:02 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachow

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2019 09:26 AM +08

Τόπος

Pulau Ubin (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2014 10:54 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catalinatong

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2018 10:56 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fellow_fauna

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2020

Τόπος

Lim Chu Kang (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankgardner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Brown-winged Kingfisher, Langkawi

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tew_angkanensis

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2019 08:03 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibautgolds

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibautgolds

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2020 11:40 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρος Μακάκος (Macaca fascicularis)

Παρατηρητής

woraphot

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Pahang, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munimzabidi

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2019 04:41 PM +08

Τόπος

Sawah Sagil (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charleyhesse

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Thailand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charleyhesse

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Thailand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charleyhesse

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Thailand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khonkhinaoi

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Thailand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Του Finlayson (Callosciurus finlaysonii)

Παρατηρητής

kt_ton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2020 10:48 AM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuadezentje

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Thailand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Του Finlayson (Callosciurus finlaysonii)

Παρατηρητής

luluchouette

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 05:27 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Παρατηρητής

outdoorsandhappy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2017 04:50 PM +14

Περιγραφή

One of several SEOs at Lunt Meadows

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Παρατηρητής

warrener

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2015 01:24 PM GMT