Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollycoates

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 10:53 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollycoates

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 06:53 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollycoates

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 09:05 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

therwood99

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 08:56 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Παρατηρητής

sessilefielder

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 01:39 ΜΜ PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollycoates

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 03:05 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollycoates

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 10:05 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollycoates

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 12:16 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Πάρουλα (Cardellina canadensis)

Παρατηρητής

hollycoates

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 07:08 ΠΜ CDT

Τόπος

Urbana, IL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gquittner

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 10:59 ΠΜ UTC

Περιγραφή

This one was found very near Colorado River in Grand Junction.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marlacoppolino

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericbrunschwiler

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 02:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericbrunschwiler

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 09:40 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Σαρσέλα (Spatula discors)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 04:05 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccreedy

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 01:04 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Courtship displays

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caymanmatt

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 06:38 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rtshaw80

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2015

Τόπος

Thailand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillovardarolab

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 04:02 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yerbagatera

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2018 01:49 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wayneosborn

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2013 02:06 ΜΜ EAT

Τόπος

Rufiji, Tanzania (Google, OSM)

Περιγραφή

Selous Game Reserve, Tanzania. I was working in early morning light from a boat on Lake Nzelekela when a crocodile (Crocodylus niloticus) seized a Tilapia. 600 mm lens mounted on a Wimberley head and tripod. Natural Light. Pam Osborn image

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwm57

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 01:27 ΜΜ EDT

Περιγραφή

***Rare, but potentially stable population at this location based on an observation just down the road here last May. Nectaring on fleabane with a Banded and a Striped hairstreak.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericwilliams

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marlacoppolino

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wonderbird22

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 02:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smeckert

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 09:50 ΠΜ PDT

Περιγραφή

prey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larixlaricina

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:25 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cullen

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 09:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raewyna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2014 10:30 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Leucistic bird that appeared to have no black feathers at all.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 06:47 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zahnerphoto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 08:46 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Grasshopper x ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashferlito

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 09:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfb22

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 09:31 ΠΜ CET

Περιγραφή

Le jour d’après

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miliff

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Dominican Republic (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 12:51 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2011 11:34 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Upper Limahuli Preserve, Kauai County, HI, USA. These are the only two photos I have

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Watched this amazing bird hang out in the area for 5-10 minutes. What a privilege.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mshiker

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 09:06 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomkennedy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2011 05:01 ΜΜ MST

Περιγραφή

All three species!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnkarges

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2016 02:07 ΜΜ CST

Περιγραφή

Melanistic juvenile (likely male based on size relative to the Great-tailed Grackle it was feeding upon). Verified by William Clark, and Lance and Jill Morrow. First observed by M. Silvas with me, and I shouted "melanistic Cooper's Hawk, OMG" as I identified the bird preliminarily, before submitting it to experts for review.
N31.070728 W-97.369269
JPK-2925

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rtshaw80

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2015 08:06 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtbrooks

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 09:46 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Growing on dry east-facing hilltop above Wenas Creek.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polylepis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2022 01:26 ΜΜ CST

Περιγραφή

This is a best guess...it has the right abdomen shape, but I guess many other orbweavers do as well (I am not an expert on arachnids by any stretch). Does not strike me as similar to Dolomedes sp.

Was engaged in a long battle with an ensnared damselfly, which eventually succumbed to envenoming. Unfortunately, due to the bright lighting and inability to shoot from a different angle, this is really the best shot I could get. Second photo is a tight crop of the spider from a different photo with greater exposure on the abdomen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twillrichardson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

More stills from Toogee Sielsch. Super cool to see this mutualism in Tahoe!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewein21

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 02:29 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireolanius

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2018 05:06 ΜΜ -05

Τόπος

Dabeiba, CO-AN, CO (Google, OSM)

Περιγραφή

blackmetal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimtietz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2019 10:52 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paperplum

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Same individual observed here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypseloides

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 03:19 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walterlamb

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreacala

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 01:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Host: Vivid Dancer.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cullen

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 09:29 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 11:37 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mountaingem

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireolanius

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2013 12:02 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeledonia

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 06:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 04:14 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedrake

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 08:09 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεσογειακή Μύγα (Ceratitis capitata)

Παρατηρητής

woodillj

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 04:55 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 11:01 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)

Παρατηρητής

elenamiller

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2017 01:31 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrmacro

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Περιγραφή

With eggs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2021 03:16 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)

Παρατηρητής

sarahhecocks

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 01:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Not sure of the feather or the eggs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kgarrett

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2021 09:01 ΠΜ PST

Περιγραφή

Western Bluebird with scorpion prey; this observation is for the scorpion

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabrewing

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2021 06:51 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wsmith0128

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2021 07:56 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csimon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021 03:13 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shrike2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 03:47 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimtietz

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlbowls

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astyring

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2018 12:05 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2010 01:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ohlhughes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 12:01 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Owlfly larvae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mosesaubrey

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Περιγραφή

someones lovebird escaped i assume

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msimon2252

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2020 07:36 ΠΜ EDT

Τόπος

Gulf of Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 01:51 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 02:13 ΜΜ EDT

Τόπος

Ithaca, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 01:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msimon2252

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Approximately 16 inches

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 12:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Του Douglas (Tamiasciurus douglasii)

Παρατηρητής

jimtietz

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 07:14 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmills

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 04:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomolosx

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2019 01:32 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtongman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2019 09:48 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msimon2252

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 11:45 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msimon2252

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomnix

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 04:23 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garcia-martinez_m_a

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2016 01:37 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martorell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2018 12:38 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020 06:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2019 12:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshualincoln

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2020 11:42 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stinkmosh

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hoho223

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 09:30 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Found on open lawn consuming remains of chipmunk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subhashc

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eligross

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2016 10:53 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irsychan

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 01:55 ΜΜ HKT

Τόπος

香港 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elesulkv

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019 04:31 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2020 05:08 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Very cool antennae!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020 04:18 ΜΜ PDT