Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 07:44 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

stcvldz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 09:14 ΠΜ PDT

Τόπος

Julian (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessenia17

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 08:47 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

joefell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 08:45 ΜΜ CST

Περιγραφή

Joined by a chorus of dogs and a Pauraque

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malakeos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnnpiccone

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 02:30 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhalsted

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 05:18 ΜΜ EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhalsted

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Περιγραφή

Continuing- this is the same owl, she was just so beautiful I just wanted to show case the close ups separately. She let me walk right up to almost touching her, before silently winging across the yard over to the pine trees, closely followed by the 'Blue Brigade' who perched in another pine & shouted their disapproval.for the next 1/2 hour,until she obviously decided to move back further into the woods,
These Owls have the most beautiful soft looking eyes...sooo unpredator looking!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhalsted

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Περιγραφή

Oh my...grouse on the war path...look out!!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπσακος (Dipsacus fullonum)

Παρατηρητής

peterkelly1

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 07:08 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danshuurman

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 09:19 ΜΜ EDT

Τόπος

Mono, ON, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

mrodenborg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katkodiak

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 12:21 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 02:03 ΜΜ EDT

Περιγραφή

It’s not quiet because it’s distant; it’s just quietly going through its repertoire. Practicing?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

bernardsmith

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2014

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

predation on North Island Kaka

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

ocas

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2015 07:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

tnewman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2016

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

"Pet" cat killed a gray squirrel. Bad kitty!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2018 05:45 ΜΜ EST

Περιγραφή

Likely somebody's pet...eating somebody else's pet (this is "horse country" and a lot of people have chickens, goats, horses and little farms). Another chicken victim nearby https://www.inaturalist.org/observations/9556838

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

shrike2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2017 08:24 ΠΜ PDT

Περιγραφή

feral individual

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

world_lineage

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 09:22 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

galapagosurbanwildlife

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2019

Περιγραφή

Feral cat killing a yellow warbler in the urban area of San Cristobal

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

seandaniels

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020

Περιγραφή

Observed hunting and eating Columbian Ground Squirrels and Yellow-pine Chipmunks. 4 feral cats observed on the property.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

marumg

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 09:40 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

jlayman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020 09:04 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Feral cat hunting sparrows in the overgrown park edge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

birdwhisperer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2021 02:11 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

mob-critters

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 12:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

josemareyes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 10:27 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 04:49 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

kamody

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2017 12:00 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Cat hunting least weasel

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 04:16 ΠΜ -04

Περιγραφή

Feral, killed a bird :-(

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

featherenthusiast

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 04:55 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Feral cat predating American Robin (Turdus migratorius). I found a ruffled loose robin feather in the exact vicinity this afternoon, likely from the same incident: http://www.inaturalist.org/observations/180042313

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

jhousephotos

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2015 12:18 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Predation event.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 08:47 ΠΜ PDT

Περιγραφή

With Brush Rabbit prey (duplicated observation).

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 06:33 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

pdubois

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 07:05 ΜΜ CEST

Τόπος

Tarragone, Espagne (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nn4ever

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2011 04:20 ΜΜ CST

Περιγραφή

Scavenging on cougar kill

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 11:07 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Evening song. A flock of White throated sparrows in a planted bamboo stand

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily50804

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 03:50 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 05:38 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 06:58 ΜΜ EDT

Περιγραφή

The chorus got a lot louder as the sun set. Decodon pond

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hummellsea

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 05:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eumomota76

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 10:40 ΠΜ CDT

Περιγραφή

I believe this is the correct identification. There are also Spring Peepers calling along with this recording. Maybe, this is a second call (trill) of Spring Peeper?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεφίτης (Mephitis mephitis)

Παρατηρητής

kdescoteaux

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 09:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevem4560

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2024 03:14 ΜΜ EET

Τόπος

Parvomay, Bulgaria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raghudesai

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 11:17 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)

Παρατηρητής

rnjude

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 10:41 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jschukman

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 09:09 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eldritchsleuth

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I thought I heard a kitten and went to look for it. A coworker assisted me in searching, and she saw a frog attempting to escape a southern black racer in a nearby oak tree. We had to leave the fellow to his fate, unfortunately. The last picture was enhanced by AI and sharpened for clarity.

Video of the encounter: https://www.youtube.com/watch?v=crYMNk3usOo&ab_channel=EldritchSleuth

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eddiebartley

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 10:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lo-am

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2017 10:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

north48

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 08:43 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 07:14 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This Red maple was uprooted and leaning against another tree. It was making a lot of creaking sounds as it rubbed against the supporting tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρουπακοβελανιδιά (Quercus robur)

Παρατηρητής

jackparton

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 08:33 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zorille

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 04:39 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Cones crackling overhead as they open up in the heatwave

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:11 ΠΜ EDT

Περιγραφή

A Sassafras rubbing against a large sweetgum, producing these loud screeching sounds.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 06:11 ΜΜ EST

Περιγραφή

A fallen Black locust rubbing against the American sweetgum and creaking in the wind.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πικέα (Γένος Picea)

Παρατηρητής

epic2112

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 05:00 ΜΜ EST

Περιγραφή

Creaking in the wind.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 11:08 ΠΜ CDT

Περιγραφή

The sound file is not water or traffic. It's the sound of wind in a longleaf pine forest, which not many people get to hear any more.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

chia

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 08:54 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauls_tucson

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 09:13 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chalon9

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

lt422

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 10:04 ΜΜ EDT

Τόπος

Apopka, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Insect? Frog?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluebellprince

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 02:58 ΜΜ EST

Περιγραφή

Skip to 00:30, call starts soon after. Then there's a weird cackly call after the caws.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I walked out of my apartment building, about forty minutes before sunset, and almost immediately heard a loud fusion of bird voices. There were many hundreds, if not thousands of black birds in the tree tops nearby. At first, I mistook them to be European starlings. As I observed these birds and looked at
them with my binoculars, I realized they were grackles not starlings. In the beginning, I didn't hear their typical "grating scissor" calls; instead, I heard many shrill calls, which sounded more like starlings to my ears. Later, I was able to pick out these scissor calls. I observed these birds move from one group of trees to another. Then, they landed on a grass lawn and foraged for seeds and worms. When they took off again, thousands of wings made a loud rustling sound.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2024 01:41 ΜΜ EST

Περιγραφή

Rainbow pool

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemarchessault

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 04:03 ΜΜ EST

Περιγραφή

For my 10,000th observation I decided to feature this red squirrel failing to eat a peach pit.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 03:43 ΜΜ EST

Περιγραφή

A large flock of American crows

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 09:13 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεβιθόχορτο (Artemisia vulgaris)

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This chipmunk was very curious about me, and I was very curious about him.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Sounds of the bird taking off from the ground can be heard at seconds 25-26

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπσακος (Dipsacus fullonum)

Παρατηρητής

perebarnola

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 10:41 ΠΜ CET

Τόπος

Barcelona, Espanya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jldm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2023 11:33 ΠΜ CST

Περιγραφή

SHaring a snack with the nuthatch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπσακος (Dipsacus fullonum)

Παρατηρητής

smuller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 08:58 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faithhenry

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 04:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngsalamander

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2018 10:08 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekwebster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 02:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtrope

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 06:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pohoro

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 05:57 ΠΜ EST

Περιγραφή

Preet calls. Faint answer can be heard.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamelaweston

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2023 12:35 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamelaweston

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 04:47 ΜΜ EST

Περιγραφή

and Black Capped Chickadee

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

mhalsted

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 11:51 ΠΜ EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhalsted

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 02:06 ΜΜ EST

Περιγραφή

Good Heavens!!!! Ok, so for some unknown reason, (lol!!!), I have no idea which one this was, (since I can't see the bib), however I suspect it was 'Buddy', since he is the only one likely to dive right on in there.....& yes...he did find a peanut, (you can just see that through the glass jar,where he has the peaunut in his beak),which he left with!!! Like I said, I haven't been spending much time with them lately....(& it kinda shows??!!)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

jenniwestside

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 01:31 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadym_maniuk

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2011 05:01 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dysm

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alschenck

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

South Dakota, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

blueskys

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 07:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπσακος (Dipsacus fullonum)

Παρατηρητής

andrew_skotnicki

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 09:23 ΠΜ GMT

Περιγραφή

With viviparous heads

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mobbini

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 11:30 ΠΜ CEST

Τόπος

Gera, Germany (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bev_ingle

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 10:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robcor

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 08:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

ltfhenry

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 07:19 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Little Hunters Beach cobblestones tumbled by the ocean near high tide

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

pricklyweed

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 10:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 11:06 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Strange growth habit

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sue525

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 08:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riverahlquist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 10:23 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcel_pepin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 08:45 ΠΜ PST