Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wp-polzin

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 04:37 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denis_m

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 03:50 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waldgeist

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2020 11:03 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renko

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2016 11:55 ΠΜ CEST

Τόπος

Zuydcoote, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenearist

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 11:42 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jokari

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2020 12:37 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teppomutanen

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2017 11:32 ΜΜ +03

Περιγραφή

TMU001077

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teppomutanen

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2017 11:54 ΜΜ +03

Τόπος

90650 Oulu, Suomi (Google, OSM)

Περιγραφή

TMU001089

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axeldh

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 02:40 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joanescobetcasals

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2014 11:27 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Berguedà, Catalunya 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qginsecthunter

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 05:41 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

penak

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2016 12:00 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Det. Paul Beuk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceibes

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 02:25 ΜΜ CEST

Περιγραφή

UM_ABPO_00054

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victor0001

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 12:09 ΜΜ BST

Τόπος

London, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardmarques

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 08:20 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xespok

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2007 11:47 ΠΜ CEST

Τόπος

Uppony (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xamba

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2018 12:22 ΜΜ CEST

Τόπος

Girona, Espanya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xespok

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 08:16 ΜΜ CEST

Περιγραφή

cf.
Attracted to light (250W, mixed spectrum)
1 individual

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliotthuguet

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 09:13 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quentin_fort

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022

Περιγραφή

UM-ABIH-00094

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waldgeist

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 04:39 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbushes

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 07:31 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renate-x

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 07:44 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swsankt

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 12:29 ΜΜ CEST

Τόπος

Troisdorf (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dalesh

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 05:33 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rui_andrade

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chriskazil

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:30 ΠΜ EEST

Τόπος

Thessalia, Greece (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2017 01:46 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Loxocera cylindrica. Rock Creek Park, Washington, DC, USA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 11:25 ΠΜ CEST

Περιγραφή

August 2022.
Brænøre, Kolding, Denmark.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildhamandpetersham

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2017 02:02 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Swept from damp grassland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merlu

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2019 03:53 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nakarb

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2018 03:44 ΜΜ MSK

Περιγραφή

det. Paul Beuk (diptera.info)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carnifex

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2018 05:41 ΜΜ CEST

Τόπος

Währing (Google, OSM)

Περιγραφή

camera focussed the mirror image, but it's fine I guess :)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophie_czn

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2022 02:27 ΠΜ CEST

Περιγραφή

UM_ABDC_00066

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celia-b

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 01:58 ΜΜ CEST

Περιγραφή

UM_ABED_00060

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celia-b

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 01:52 ΜΜ CEST

Περιγραφή

UM_ABED_00058

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celia-b

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 02:13 ΜΜ CEST

Περιγραφή

UM_ABED_00063

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjogro

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 01:53 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 04:31 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 01:58 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 05:29 ΜΜ CEST

Περιγραφή

on Betula

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dalesh

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 07:32 ΜΜ BST

Τόπος

Shropshire, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

Only usable shot

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davebentley321

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022

Τόπος

Radcliffe, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

Identified using Darwyn Sumner DF course material 2004. 1 of 3 photos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renko

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2016 10:45 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvatore_infanti

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 01:45 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynkos

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2008 01:52 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamelhalsflue

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Akershus, NO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulbowyer

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019

Τόπος

Kewstoke, UK (Google, OSM)